Beheer en exploitatie maatschappelijk vastgoed Lansingerland – Aanbestedingsnieuws

Beheer en exploitatie maatschappelijk vastgoed Lansingerland

De gemeente Lansingerland wenst door middel van deze aanbesteding één geschikte marktpartij te selecteren voor het beheer en de exploitatie van een deel van het maatschappelijk vastgoed in Lansingerland. Het gaat om zeventien objecten en het handelt hierbij om:

• 10 binnensportaccommodaties
• 4 multifunctionele accommodaties
• 3 kinderopvangcentra

De opdracht betreft het zorgdragen voor het volledige beheer en de volledige exploitatie van de voorzieningen met uitzondering van het eigenaarsonderhoud dat onder de verantwoordelijkheid van de gemeente valt alsmede de exploitatie van de horecavoorzieningen die belegd is bij derden. Alle inkomsten uit de exploitatie komen ten gunste van de gemeente Lansingerland. Alle kosten die verbonden zijn aan het beheer en de exploitatie van de accommodaties zijn voor rekening van de exploitant en maken onderdeel uit van het honorarium (zijnde de inschrijfsom van de exploitant).
De Gemeente behoudt zich het recht voor om lopende de overeenkomst afspraken te maken over het leveren van additionele (maatschappelijke) prestaties door de exploitant die voortkomen uit nieuw of gewijzigd beleid. Hierover worden dan separate inhoudelijke en financiële afspraken gemaakt.

Gemeente Lansingerland volgt, gelet op de aard en de geraamde omvang van de opdracht, een Europese openbare aanbesteding. Het voornaamste doel van deze aanbesteding is om een samenwerking aan te gaan met een betrouwbare
contractpartner en daarbij een dienstverleningsovereenkomst af te sluiten. Het resultaat van het succesvol doorlopen van de aanbestedingsprocedure is een afgesloten dienstverleningsovereenkomst tussen gemeente Lansingerland en de inschrijver die de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan.

Om inschrijvers maximaal inzicht te bieden wordt één algemene, voor alle ondernemers toegankelijke, bezichtiging van de accommodaties gehouden. Een vertegenwoordiger van de aanbestedende dienst is bij de bezichtiging aanwezig om er zorg voor te dragen dat de belangstellenden zich toegang kunnen verschaffen tot de verschillende onderdelen van de accommodaties. Eventuele vragen naar aanleiding van de bezichtiging dienen te worden gesteld volgens het format dat bij de documenten is opgenomen U dient het ingevulde format te uploaden in de berichtenservice van Tenderned. Belangstellende partijen kunnen enkel rechten ontlenen aan op Tenderned gepubliceerde informatie. De georganiseerde bezichtiging vindt plaats op 7 juli 2022 en start om 10.00 uur in Sporthal De Zijde, Zijde 1 te Bergschenhoek. Hiervoor dienen belangstellende partijen zich uiterlijk 5 juli 2022 aan te melden via de berichtenservice van Tenderned. Per partij kunnen maximaal 3 personen aanwezig zijn.

Bron: Tenderned woensdag 29 juni 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/265520

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *