Herstellen van valwindschade Leersum – Aanbestedingsnieuws

Herstellen van valwindschade Leersum

Projectgebied Leersum. Plattegrond: © Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Op vrijdag 18 juni 2021 werd Leersum getroffen door een verwoestende valwind. Voor de bewoners een zeer ingrijpend moment dat letterlijk en figuurlijk wonden heeft geslagen in zowel de bebouwde kom als de omliggende bossen. Sinds dat moment is er veel energie vrij gekomen om als gemeenschap samen terug te brengen wat verloren was gegaan. De gemeente heeft bureau Copijn opdracht gegeven om een herstelplan uit te werken. Bij die uitwerking is de bevolking betrokken. Het resultaat kan rekenen op een groot draagvlak. De uitdaging die er nu ligt is om het plan in het plantseizoen 2022/23 goeddeels uit te voeren. Een deel van de Lomboklaan kan hiervan worden uitgezonderd. Het projectgebied betreft het donkergroen gemaakte deel van de dorpskern van Leersum. (zie afbeelding bij dit artikel) Het ligt grotendeels voor ongeveer 1,2 km ten noorden van de provinciale weg en is ca. 50 ha. groot. Het gebied kenmerkt zich door veel groen, meest ruime straten en rustig verkeer.

Het project betreft in hoofdlijn de volgende werkzaamheden:
– Voorbereiding van de aanplant van ca. 650 bomen met meestal een maat van 16-18 cm. stamomtrek (soms groter 20—25 cm).
– De aanplant van twee bospercelen.
– Voorbereiding van de aanplant van kleinere struiken en inzaaien van kruidenmengsels;
– Groeiplaatsverbetering van de aan te planten bomen
– Verlagen van ca. 7000 m2 aan bermen met ca. 20 cm.
– Informeren van bewoners en lokale organisaties (uitvoeringscommunicatie)
– Afstemmen met kabel- en leidingenexploitanten

Meer en detail het volgende over de aanplant van bomen (gros van het werk):
1. Voorbereidende werkzaamheden: klicmeldingen doen, wegafzettingen en beveiliging, frees en opruimwerkzaamheden;
2. Aanschaf van ca. 20 soorten inheemse en autochtone bomen en daarnaast ook struiken;
3. Ca. 650 Bomen planten in op aangegeven plekken in het gehele projectgebied: enkele bomen kappen, grond ontgraven, afvoeren en grondverbetering aanbrengen, bomen planten, verankeren, afwerken bermen en zonodig herstel van bestrating
4. Bijzondere plekken: Bosaanplant op twee plaatsen in het gebied. Straatstenen verwijderen en aanbrengen van groen en bomen op het kerkplein, aandacht voor speciale plekken waar burgers met ideeën zijn gekomen (natuurspeelplekken).
5. Verrichten van nazorg de komende drie jaar en hergroeigarantie.

Geen onderdeel van project is:
– Communicatie met en via (sociale)media
– Aanvraag van vergunningen
– Kosten omleggen kabels en leidingen
– Archeologische begeleiding
– Indien benodigd milieukundig onderzoek(en)

Aanbestedende dienst is voornemens om de opdracht voor de herstellen van valwindschade Leersum te gunnen aan de onderneming met de beste prijs-kwaliteitsverhouding. Het doel van deze Europese niet-openbare aanbesteding is het sluiten van een overeenkomst  waarbij de aanbestedende dienst één ondernemer wenst te contracteren. De overeenkomst treedt naar verwachting in werking op maandag 19 december 2022 en de bepalingswerkzaamheden dienen binnen 4 maanden afgerond te zijn. Aansluitend dient nazorg verricht te worden voor drie jaar inclusief groeigarantie. Na opdrachtgunning kunnen wijzigingen ten opzichte van de beschrijving van de opdracht ontstaan, bijvoorbeeld als gevolg van politieke, bestuurlijke en organisatorische ontwikkelingen zoals een reorganisatie. Aanbestedende dienst treedt in die gevallen in overleg met de
gecontracteerde partij.

Bron: Tenderned woensdag 29 juni 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/265612

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *