Uitvoeringsopdracht IKC het Kristal Dordrecht – Aanbestedingsnieuws

Uitvoeringsopdracht IKC het Kristal Dordrecht

Voor de nieuwbouw van IKC Het Kristal is Arcade Dordrecht op zoek naar een uitvoeringsteam, waarbinnen de disciplines
bouwkunde en installatietechniek (werktuigkundig en elektrotechnisch) zijn vertegenwoordigd. De nieuwbouw van IKC Het Kristal wordt ca. 3.200m2 bvo groot, en wordt gebouwd aan de Heimerstein in Dordrecht. Er wordt onderdak geboden aan een basisschool, een kinderdagverblijf (KDV) en buitenschoolse opvang (BSO) en een gymzaal. De gymzaal wordt tevens geschikt voor multifunctioneel gebruik, waaronder voor het recreatief beoefenen van sport en verbinding met de school, het KDV en de BSO. Er dient rekening te worden gehouden met de stedelijk bouwkundige context waarbinnen het gebouw gerealiseerd wordt, in het kader van geluidsbelasting voor de aangrenzende tuinen.
Arcade Dordrecht heeft voor de ontwerp- en advieswerkzaamheden een integrale ontwerpopdracht (‘total engineering’) verstrekt aan BDG Architecten Ingenieurs Zwolle B.V. Het ontwerpteam bestaat verder uit Pieters Bouwtechniek als constructieadviseur, bbp advies als installatieadviseur en Bongers Jansen als adviseur bouwfysica, brandveiligheid en akoestiek.

De aanbesteding vindt plaats volgens een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure.  Het gunningscriterium is de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV). Een gegadigde dient ten minste te bestaan uit een bouwkundig aannemer, een werktuigkundig installateur en een elektrotechnisch installateur. Dit kan één bedrijf zijn, dat zich al dan niet beroept op de ervaring van derden maar ook een samenwerkingsverband (combinatie van bedrijven. In ieder geval moet bij aanmelding
kenbaar zijn welk bedrijf de bouwkundig aannemer, de werktuigkundig installateur en de elektrotechnisch installateur is. De
gevraagde referentieprojecten dienen ook van die onderneming(en) afkomstig te zijn. Er zullen vijf gegadigden worden uitgenodigd om een inschrijving te doen. De vijf meest geschikte gegadigden worden door de aanbesteder uitgenodigd tot het doen van een inschrijving. De aanbestedingsstukken, op basis waarvan de gegadigden een inschrijving moeten doen, worden te zijner tijd digitaal aangeboden via Tenderned. In de gunningsleidraad, die onderdeel uitmaakt van de aanbestedingsstukken, zal het gunningscriterium (de BPKV) nader uitgewerkt zijn. De inschrijvers zullen gevraagd worden om een prijs (inschrijvingssom) en diverse kwalitatieve onderdelen. Aan de inschrijvers wordt tevens de mogelijkheid geboden de inschrijving in een presentatie aan de beoordelingscommissie toe te lichten.

Bron: Tenderned donderdag 3 november 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/277848

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *