Machines groenvoorziening – Senzer – Aanbestedingsnieuws

Machines groenvoorziening – Senzer

Foto: Jos Scholman Groen BV

Gedurende de looptijd van de op te stellen raamovereenkomst wenst opdrachtgever machines t.b.v. groenvoorziening
aan te schaffen en gedurende de garantietermijnen te laten onderhouden bij de raamcontractant waar de machines
worden aangeschaft. Doel van deze aanbesteding is om inschrijvers te selecteren die gedurende de looptijd van de op te stellen
raamovereenkomst voldoen aan de minimum voorwaarden voor de levering en onderhoud tijdens de garantietermijnen
van Machines t.b.v. groenvoorziening. Deze aanbesteding kent twee percelen:
Perceel 1: Tuin- en parkmachines en tractoren
Perceel 2: Werktuigdragers en aanbouwwerktuigen

Indien opdrachtgever voor perceel 1 gedurende de looptijd van de raamovereenkomst een investering doet in tuin- en
parkmachines en tractoren zal via een minicompetitie onder de raamcontractanten van perceel 1 een nadere opdracht
gegund worden aan één van deze raamcontractanten. Indien opdrachtgever voor perceel 2 gedurende de looptijd van de raamovereenkomst een investering doet in werktuigdragers zal via een minicompetitie onder de raamcontractanten van perceel 2 een nadere opdracht gegund worden aan één van deze raamcontractanten. Geïnteresseerden mogen op alle percelen inschrijven.

Perceel 1:
De totale geraamde waarde bij de maximale looptijd van de raamovereenkomst bedraagt circa €1.000.000,-, exclusief
BTW. De maximale waarde van de raamovereenkomst bedraag €1.500.000,- exclusief BTW. In het geval dit maximum wordt bereikt vóór de einddatum van de raamovereenkomst behoudt ppdrachtgever zich het recht voor de raamovereenkomst te beëindigen en een nieuwe aanbesteding te starten.
Perceel 2:
De inschatting is dat gedurende de maximale looptijd van de raamovereenkomst circa acht tot tien werktuigdragers en een
nog nader te bepalen aantal aanbouwwerktuigen worden vervangen. De eerste jaren wordt gekozen voor een diesel
werktuigdrager en daarna een elektrische werktuigdrager. De totale geraamde waarde bij de maximale looptijd van de
raamovereenkomst bedraagt circa € 1.200.000,-, exclusief BTW. De maximale waarde van de raamovereenkomst bedraag €1.600.000,- exclusief BTW.

Opdrachtgever wenst voor perceel 1 met vier inschrijvers een raamovereenkomst af te sluiten en wenst voor perceel 2 met twee inschrijvers een raamovereenkomst af te sluiten. De raamovereenkomst treedt in werking op 1 februari 2023 en wordt aangegaan voor een periode van vier jaar. De raamovereenkomst kan eenzijdig door opdrachtgever tweemaal worden verlengd onder gelijkblijvende voorwaarden voor een periode van twee jaar.

Opdrachtgever is werkbedrijf Atlant de Peel h.o.d.n. Senzer. De hoofdvestiging van Senzer is gevestigd te Helmond aan de Montgomeryplein 6. Senzer is het werkbedrijf voor de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel. Senzer voert onder andere de Participatiewet uit namens zeven gemeenten.

De inschrijvingen worden, na beoordeling op de uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen beoordeeld aan de hand van
het gunningcriterium de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de ‘beste prijs-kwaliteitsverhouding’.

Bron: Tenderned donderdag 3 november 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/277919

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *