Schuldhulpverlening systeem Lekstroom – Aanbestedingsnieuws

Schuldhulpverlening systeem Lekstroom

Foto: pixabay.com

De aanleiding van deze aanbesteding is het voornemen van Werk en Inkomen Lekstroom om het schuldhulpverlening (SHV) systeem aan te besteden in verband met het gegeven dat de huidige leverancier het door hem geleverde SHV systeem vanaf 1 juli 2023 niet langer zal onderhouden. Het is derhalve noodzakelijk dat de applicatie uiterlijk op 1 juli 2023 live gaat teneinde te waarborgen dat Werk en Inkomen Lekstroom schuldhulpverleningsdiensten aan de inwoners van de deelnemende gemeenten kan blijven leveren en dit bovendien kan blijven plaatsvinden conform de geldende wet- en regelgeving. Bovendien is het huidige SHV systeem relatief verouderd en biedt voornoemd feit derhalve tegelijkertijd een goede gelegenheid om een moderner systeem te verwerven, welk beter aansluit bij de wensen en behoeften van het team Schuldhulpverlening (SHV); met als gevolg dat de medewerkers die behoren tot het team Schuldhulpverlening (naar verwachting) hun werkzaamheden
gemakkelijker en efficiënter uit kunnen voeren en hun klanten beter kunnen bedienen. De opdracht behelst niet enkel het leveren van de applicatie, maar bestaat (onder meer) ook uit de implementatie en het onderhoud daarvan. Werk en Inkomen Lekstroom is een gemeenschappelijke regeling die in 2013 is opgericht en waaraan (thans) de volgende gemeenten deelnemen: Houten, IJsselstein, Lopik en Nieuwegein. Werk en Inkomen Lekstroom voert ten behoeve van de deelnemende gemeenten (onder meer) de Participatiewet, de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de verschillende gemeentelijke
minimaregelingen uit.

In oktober 2022 bestaat het team Schuldhulpverlening (SHV) van Werk en Inkomen Lekstroom uit de volgende functies (incl. het aantal medewerkers per functie):
– seniors schuldhulpverlening: 1;
– consulenten schuldhulpverlening: 12;
– budgetbeheerders: 3;
– administratief medewerkers schuldhulpverlening: 2.
NB: Daarnaast is er nog een applicatiebeheerder specifiek toegewezen aan het systeem inzake schuldhulpverlening.

De af te sluiten overeenkomst gaat vermoedelijk in op dinsdag 14 februari 2023 en heeft een initiële vaste looptijd van vier jaar met de mogelijkheid voor opdrachtgever om de overeenkomst vier keer met twee jaar te verlengen. Deze aanbesteding betreft een Europese aanbesteding waarbij de openbare procedure wordt gevolgd. De beoordeling geschiedt op het gunningscriterium de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned donderdag 3 november 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/277924

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *