Uitvoering gladheidbestrijding gemeente Westland – Aanbestedingsnieuws

Uitvoering gladheidbestrijding gemeente Westland

De gladheidbestrijding wordt momenteel in de gemeente uitgevoerd door externen met enkele medewerkers van cluster
Ruimte. De wijze van uitvoering is terug te vinden in het vastgestelde gladheidbestrijdingsplan (te vinden op gemeentewestland.nl en www.overheid.nl. De uitvoering van de gladheidbestrijding wordt op dit moment door een tweetal aannemers uitgevoerd; namelijk één voor het leveren van personeel in wachtdienstvorm en één voor het leveren van voertuigen. De gemeente heeft zelf een overeenkomst voor de levering van zout. Op de gemeentewerf in Naaldwijk is een strooizoutdepot aanwezig. Ook beschikt de gemeente Westland over een nat-zoutinstallatie die op diezelfde locatie staat. De gemeente heeft een groot beheergebied waarin circa 430 km weglengte wordt behandeld en circa 150 km lengte aan fietspaden. Op dit moment wordt het gehele gebied, zo’n 880km per strooiactie, verdeeld over zestien routes. Omdat voornamelijk in het begin en einde van het gladheidseizoen lokaal gladheid kan ontstaan op bruggen, maken wij nu ook gebruik van drie separate bruggenroutes.  De coördinatie van de de gladheidbestrijding is een samenwerking tussen de gladheid coördinator
van de opdrachtgever (OG) en de gladheid coördinator van de opdrachtnemer (ON). De gladheid coördinator van ON monitort en overlegd meerdere malen per dag met de coördinator van OG. De eindverantwoordelijkheid ligt altijd bij de coördinator van OG.

Doel van deze aanbesteding is het door middel van een raamcontract contracteren van een opdrachtnemer voor het uitvoeren van de gladheidbestrijding en het beschikbaar stellen van de benodigde voertuigen, het in te zetten personeel en al het benodigde (strooi)materieel. De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden in de gemeente Westland en de deelgemeente Hoek van Holland (gemeente Rotterdam). Als wegbeheerder heeft de gemeente een inspanningsverplichting om te zorgen voor een veilig gebruik van de openbare ruimte met het oog op de veiligheid van de weggebruikers. Belangrijke doelen hierbij zijn een bijdrage te leveren aan de verkeersveiligheid, de economische en de maatschappelijke voortgang onder winterse omstandigheden en het begaanbaar houden van gebouwen met een openbare functie en het borgen van de veiligheid op plekken die gevoelig zijn voor gladheid, zoals bruggen en viaducten. In het kader van deze verplichting wil de gemeente een leverancier contracteren, waarmee een langdurige relatie (acht jaar initieel  + optioneel tweemaal twee jaar) kan worden
opgebouwd voor het uitvoeren van de gladheidbestrijding.

De opdracht bestaat uit de volgende werkzaamheden:
• Het binnen de CROW-normen/richtlijnen uitvoeren van de gladheidbestrijding, door middel van preventie of curatieve strooiacties;
• Het ter beschikking stellen van tractie en gladheidbestrijdingsmaterieel. Deze moeten uiteraard op elkaar afgestemd zijn. Het materieel en tractie kan tijdens het strooiseizoen worden opgeslagen op het steunpunt op een locatie van OG, de kapschuur (t.b.v. materiaal) is 100 m2 en de binnen stalling is 750 m2.
• Het beschikbaar stellen en uitvoeren met een strooimanagementsysteem;
• Het beschikbaar stellen van personeel (o.a. gladheid coördinator opdrachtnemer, uitvoerder, belader, chauffeurs in wachtdienstvorm) om alle werkzaamheden uit te voeren;
• Het uitvoeren van periodiek onderhoud van tractie, al het benodigde materieel.
• Het periodiek updaten strooimanagementsysteem en optimalisatie strooiroutes.
• In uitzonderlijke situaties het laten uitrijden van een deel van de vloot. Denk hierbij bijvoorbeeld aan mogelijke calamiteitenacties, zoals bijvoorbeeld autobrand met risico op bevriezen bluswater, binnen de gemeente Westland.

In het seizoen 2020/2021 zijn er in totaal achtendertig  strooiacties opgestart. Hiervan waren acht acties zogenaamde ‘bruggenroutes’ en dertig volledige strooiacties. Er is gekozen voor het volgen van een Europese openbare procedure. Gekozen is om te gunnen op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned woensdag 16 november 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/279133

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *