Ontwerp fietsbrug Zandzuigerstraat ‘s-Hertogenbosch – Aanbestedingsnieuws

Ontwerp fietsbrug Zandzuigerstraat ‘s-Hertogenbosch

Projectgebied. Foto: Google maps.

De gemeente ’s-Hertogenbosch realiseert een snelfietsroute vanaf de brug over de Maas bij Hedel naar het centraal station ’s-Hertogenbosch. In één deel van het traject is een fietsviaduct voorzien. Dit is de brug over de Zandzuigerstraat.

Alle omschreven betreffen het deel Royal Welshbrug tot de aansluiting met de Ertveldweg en de  Nelson Mandela-laan

NDR: Daar moeten wij even over nadenken, aanbesteder. Wat bedoelt u?

De A2 dreigt tussen de knooppunten Deil en Vught uit te groeien tot een van de grootste fileknelpunten van Nederland. Om de groei van het verkeer op dit deel van de A2 te beheersen is een pakket van meer dan twintig maatregelen ontwikkeld. De snelle Fietsroute Zaltbommel – ’s-Hertogenbosch is één van de maatregelen uit pakket. Ter plaatse van de Zandzuigerstraat dient een fietsbrug aangelegd te worden als onderdeel van deze snelfietsroute. Deze fietsbrug dient sober en doelmatig vormgegeven te worden en op een duurzame manier te worden gerealiseerd. Een terughoudende vormgeving van de nieuwe fietsbrug met voldoende beeldkwaliteit die tegen zo laag mogelijke kosten wordt gerealiseerd. Er dient daarbij aandacht voor aansluiting op bestaande kunstwerken in deze omgeving te zijn. Aanbeveling is om aan te sluiten bij de vormgeving van de kunstwerken over de Dieze en geluidschermen: zodanig dat kunstwerken in deze omgeving als het ware één familie van elkaar zijn, Een gesloten pakket van aaneengesloten bruggen (spoor- en fietsviaduct) is niet wenselijk. Er dient licht/lucht te zijn tussen de bestaande en de nieuwe brug. Een ranke/slanke brug met een groene en natuurlijke uitstraling van alle taluds en mogelijke keerwanden is dan ook gewenst.

De gemeente zoekt een contractpartij voor diverse ontwerp- en adviesdiensten (hierna ‘Ontwerpdienst’). De gemeente onderscheidt de volgende fasen/stappen:

  1. Schetsontwerpontwerp (SO)/Programma van Eisen (PvE)
  2. Voorlopig Ontwerp (VO) 
  3. Definitief Ontwerp (DO)
  4. Uitvoeringsontwerp (UO)
  5. Prijs- en Contractvorming 
  6. Uitvoering

Een meer gedetailleerde opgave van de specifieke werkzaamheden wordt in de eventuele uitnodiging tot inschrijving (gunningsfase) bekend gemaakt middels de DNR takenlijst. De contractpartij zal na gunning, i.s.m. gebruikers, de gemeente en de overige externe adviseurs in stappen het ontwerp dienen uit te werken tot en met een door de gemeente goedgekeurd TO.

Voor de uitvoering van het gehele werk wordt één overeenkomst gesloten. Voor iedere fase wordt een aparte deelopdracht verstrekt na goedkeuring van de afgeronde fase door de gemeente. Met de te selecteren civiele aannemer wordt een aanneemovereenkomst afgesloten. Het taakstellende investeringskostenbudget voor dit deel van de snelfietsroute bedraagt circa €2.000.000,-.

De gemeente voert een niet-openbare procedure. Om de interne en externe transactiekosten proportioneel te houden is de gemeente van plan om maximaal vijf inschrijvers te selecteren voor de gunningfase.  Ten einde een ontwerpdienst te selecteren zal in de gunningsfase gevraagd worden om een:

  • Visie op de vormgeving;
  • Visie in relatie tot verduurzaming;
  • De belangrijkste risico’s welke worden voorzien voor dit project en een summiere opgave van beheersmaatregelen/-voorstellen;
  • Een honorariumopgave o.b.v. plafondbedrag;

Bron: Tenderned donderdag 17 november 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/279293

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *