Uitvoerende partijen voor renovatie Vondelschool Bussum – Aanbestedingsnieuws

Uitvoerende partijen voor renovatie Vondelschool Bussum

Impressie: ©Stichting ABBG

Het werk in deze aanbesteding van Stichting ABBG betreft de renovatie van het gebouw waarin de Vondelschool gehuisvest is. Voorafgaand aan de uitvoering van het werk zal er “schoonsloop” plaatsvinden door een partij die in een separate aanbestedingsprocedure zal worden geselecteerd. Het werk bevat het herstellen van historische elementen in het pand, het plaatsen van nieuwe werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties, het van binnenuit na-isoleren van de
buitenschil, en het uitbreiden van het gebouw met een gedeeltelijke nieuwbouw. De aanleiding van het project is de wens om het gebouw weer te laten voldoen aan hedendaagse onderwijskundige comfort- en kwaliteitsstandaarden in de komende veertig jaar. Tevens is het doel om de monumentale waarde van het gebouw te herstellen.

Het gebouw betreft een school voor basisonderwijs voor 425 leerlingen. Het huidige gebouw dateert uit 1905 en heeft een bruto vloeroppervlak van 2.367 m2. Na renovatie zal het gebouw een bruto vloeroppervlak van ca. 2700 m2 tellen. Het gebouw is gesitueerd aan de Oud-Bussummerweg 22 in het centrum van Bussum, gemeente Gooise Meren. Het werk wordt aanbesteed in nevenaanneming en is onderverdeeld in drie percelen (B-, W-, en E-werkzaamheden). De schoonsloop (en asbestsanering) zal starten in juli 2024 en zal ca. tweeëneenhalve maand in beslag nemen. Hierna dienen de bouwkundige, werktuigbouwkundige, en elektrotechnische werkzaamheden uitgevoerd te worden. Het project dient opgeleverd te worden in december 2025.

Voor uitvoering van het werk kiest aanbesteder ervoor om werkzaamheden voor het project door meerdere partijen te laten verrichten. In samenwerking tussen de partijen zal worden gewerkt aan het gewenste eindresultaat. Met deze aanbesteding is aanbesteder op zoek naar uitvoerende partijen. De werkzaamheden voor de realisering zijn onderverdeeld in de volgende percelen:
• Perceel 1: het uitvoeren van de bouwkundige werken inclusief terreininrichting, alsmede de coördinatie.
• Perceel 2: het uitvoeren van de werktuigbouwkundige installaties.
• Perceel 3: het uitvoeren van de elektrotechnische installaties.
• Perceel 4: Risicodragend Project Management (RPM) – dit perceel is o.g.v. de percelenregeling van de aanbestedingsplicht uitgezonderd en gegund aan HEVO BV te ‘s-Hertogenbosch.

De aanbesteding van het project vindt plaats volgens een Europese niet-openbare procedure. De aanbesteding opgedeeld in twee fasen. In fase 1 mogen alle geïnteresseerde partijen zich aanmelden, waarna er een selectie plaatsvindt op basis van uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen en selectiecriteria. In fase 2 worden vijf geselecteerde partijen uitgenodigd om een aanbieding te doen. De percelen worden uitgevoerd op basis van bestekken inclusief tekeningen, nota’s van inlichtingen en een proces-verbaal van aanwijzing. Bij de gunningsleidraad zal nadere informatie worden verschaft over de inhoud van de opdracht. Gegadigden dienen zich per perceel in te schrijven, niet voor een gedeelte van de werkzaamheden van een perceel of een gedeelte van een combinatie van percelen. Een gegadigde kan zich wel voor meerdere percelen aanmelden. De gevraagde stukken dienen dan per perceel te worden aangeleverd. Gunning vindt plaats per perceel.

Communicatie over de aanbesteding vindt plaats via de website ‘Bricsys 24/7’. Toegang tot dit systeem krijgt u middels een e-mail met dit verzoek aan aanbestedingen@hevo.nl.

Bron: Tenderned maandag 28 november 2023https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/317909

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 29 november 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *