Groenonderhoud Schore en Wemeldinge – Aanbestedingsnieuws

Groenonderhoud Schore en Wemeldinge

Foto: Pixabay.com

De werkzaamheden in deze aanbesteding van de gemeente Kapelle zijn gelegen binnen de dorpskernen Wemeldinge en Schore van de gemeente Kapelle. Het werk bestaat in hoofdzaak uit het onderhouden van het openbaar groen in de woonkernen Wemeldinge en Schore:
a) Onderhoud bomen;
b) Onderhoud gazons en beplantingen op begraafplaatsen;
c) Onderhoud van beplantingen;
d) Werkzaamheden flora en fauna algemeen;
e) Het uitvoeren van bijbehorende en bijkomende werkzaamheden.
Het onderhoud van gazons, bermen en grasachtige oppervlakken is geen onderdeel van dit bestek, met uitzondering van gazons op de begraafplaatsen. Alle toe te passen kleine mobiele en stationaire werktuigen en handgereedschappen tot 19 Kw (25 PK) dienen elektrisch aangedreven te zijn. Voor het opladen van dit materieel mag uitsluitend groene elektriciteit worden gebruikt tenzij aantoonbaar wordt gemaakt dat dit niet kan.

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van zes jaar: van 1 april 2024 t/m 31 maart 2030. Als optie is het mogelijk om de overeenkomst maximaal twee keer te verlengen voor een periode van één jaar. Het betreft een Europese openbare procedure. Indien een inschrijving voldoet aan de procedurele voorwaarden en compleetheid, en voldoet aan
alle gestelde minimumeisen, geschiktheidseisen en niet hoeft te worden uitgesloten vindt beoordeling van de inschrijving plaats op basis van het gunningscriterium de beste prijs-kwaliteitsverhouding.
De inschrijvingen worden op de volgende onderdelen beoordeeld:
1. Prijs (P);
2. Kwaliteit (K)
• Kwaliteitscriterium 1 (K1): Plan van aanpak emissieloos werken;
• Kwaliteitscriterium 2 (K2): Kwaliteitsborging;
Voor het bepalen van de beste prijs-kwaliteitsverhouding wordt gebruik gemaakt van ‘gunnen op waarde’.

Bron: Tenderned maandag 28 november 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/317956

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 29 november 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *