Uitvoerende partijen IKC van Harte Houten – Aanbestedingsnieuws

Uitvoerende partijen IKC van Harte Houten

Impressie: © Katholieke Scholenstichting Fectio

In Houten, Nederland, is aan de Loerikseweg 11a de van Harte School gevestigd. Het gebouw uit 1955 is aan het einde van haar levensduur en de school ervaart in toenemende mate dat het gebouw het onderwijs onvoldoende faciliteert. Het schoolbestuur Katholieke Scholengemeenschap Fectio, kinderdagverblijf Kids&Co en de gemeente Houten willen een uitnodigende omgeving realiseren die ontmoeting stimuleert en waar spelen, werken, musiceren en vieren hand in hand gaan. Een duurzaam en flexibel gebouw dat optimaal inspeelt op de (veranderende) behoeftes van de gebruikers. Met oog voor de bijzondere
locatie in het centrum van Houten. Een gebouw waar kinderen, ouders, leerkrachten en bewoners zich welkom voelen.
Het gebouw heeft een heldere structuur, maar is tegelijkertijd spannend; door de schuine lijnen en afgeronde hoeken ontstaat een dynamische en uitdagende binnenwereld. Het geeft ruimte om in grote groepen samen te werken of om je individueel in een van de nissen rustig terug te trekken. Het is een gebouw met een duidelijke menselijke maat. Hiermee ontstaat een kindcentrum waar alle gebruikers trots op zijn en zich thuis voelen! Gedurende de nieuwbouw wordt de school tijdelijk
elders gehuisvest. De sloop van het huidige pand valt buiten de scope van deze opgave. De bouwopgave beslaat de ongefaseerde nieuwbouw van een integraal Kindcentrum van ~2500 m2 BVO. Het pand staat op het kadastrale perceel 7700.
In het nieuwe pand wordt de van Harte school en kinderdagopvang Kids&Co gehuisvest. De school krijgt negen groepsruimten en twee leerpleinen in de nieuwbouw. Voor de kinderdagopvang worden verschillende speel- en slaapruimten gerealiseerd. In het Integraal Kindcentrum van Harte wordt eveneens een sportvoorziening gerealiseerd voor intern en extern gebruik.

De opdracht behelst in hoofdzaak de nieuwbouw van Integraal Kindcentrum Van Harte. Voor uitvoering van het werk kiest de aanbesteder ervoor om werkzaamheden voor het project door meerdere partijen te laten verrichten. In samenwerking tussen de partijen zal worden gewerkt aan het gewenste eindresultaat. Met deze aanbestedingsprocedure is aanbesteder op zoek naar uitvoerende partijen. De werkzaamheden voor de realisering zijn onderverdeeld in de volgende percelen:
Perceel 1: het uitvoeren van de bouwkundige werken inclusief terreininrichting, alsmede de coördinatie over de overige bij de uitvoering betrokken partijen.
Perceel 2: het uitvoeren van de werktuigbouwkundige installaties.
Perceel 3: het uitvoeren van de elektrotechnische installaties.
De percelen worden uitgevoerd op basis van bestekken inclusief tekeningen, nota’s van inlichtingen en een proces-verbaal van aanwijzing. Bij de gunningsleidraad wordt nadere informatie verschaft over de inhoud van de opdracht.

De aanbesteding van het project vindt plaats volgens een Europese niet-openbare procedure. Daarmee is de aanbesteding opgedeeld in twee fasen. In fase 1 mogen alle geïnteresseerde partijen zich aanmelden, waarna er een selectie plaatsvindt op basis van uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen en selectiecriteria. In fase 2 worden de vijf geselecteerde partijen uitgenodigd om een aanbieding te doen.

Bron: Tenderned zondag 21 augustus 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/270082

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *