Uitvoeren Wintermaatregelen OV Provincie Utrecht – Aanbestedingsnieuws

Uitvoeren Wintermaatregelen OV Provincie Utrecht

foto: Pixabay.com

De dienstverlening in deze aanbesteding betreft, het uitvoeren van wintermaatregelen op en rondom de haltes van de SUNIJ-lijn en de Uithoflijn, het remiseterrein (eigen weg en parkeerplaats), de busremise en stalling (eigen terrein) en P&R Breukelen (verwachting dat deze medio 2022 wordt opgeleverd). Het betreft 32 haltes, inclusief op- en overgangen, in de gemeenten Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein, waarvan 27 haltes met zijperrons, 5 haltes met 1 of 2 eilanden.

Onder het uitvoeren van wintermaatregelen wordt verstaan de maatregelen die uitgevoerd dienen te worden ten behoeve van veilig begaanbare perrons en opgegeven en toekomstige locaties tijdens winterse omstandigheden, bijvoorbeeld als gevolg van winterse neerslag en bevriezing. Of te wel het voorkomen van gladheid veroorzaakt door het bevriezen van natte perronverharding, condensatie en/of aanvriezing van mist en/of winterse neerslag (sneeuw, hagel, ijzel). De omvang werkzaamheden varieert sterk naar gelang de omstandigheden en de winter en zal, gebaseerd op 60 vorstdagen per jaar, ca. €100.000,-  per jaar bedragen.

De werkzaamheden betreffen onder meer:

  • het ontvangen, plannen en uitvoeren van meldingen voor de meldkamer binnen de aangegeven urgentietijd;
  • het beoordelen, plannen en uitvoeren van werkzaamheden naar aanleiding van gladheidsverwachtingen;
  • inkoop, voorraadbeheer en opslag van strooimiddelen en inzet van materieel voor wintermaatregelen;
  • inzicht bieden in uitgevoerde werkzaamheden;
  • opstellen van Veiligheids- &Gezondheidsplan Uitvoeringsfase conform het veiligheidsbeleid van de  provincie;
  • aanvraag van eventuele vergunningen inclusief bijbehorende inzet van maatregelen.

Aanbestedende dienst wil ondernemers zoveel mogelijk gelegenheid geven zich optimaal te informeren over de opdracht, aanbestedingsprocedure en kennis te nemen van de locatie. Daarom maakt een voorlichtingsbijeenkomst onderdeel uit van deze aanbestedingsprocedure. Doel van deze bijeenkomst zal een toelichting worden gegeven over de opdracht en tevens als doel om in de dienstverlening geïnteresseerde marktpartijen de gelegenheid te bieden tot het stellen van vragen, zodat:

  • perceptieverschillen weggenomen worden;
  • beter beeld wordt verkregen van de locaties;
  • een basis gelegd kan worden voor nadere samenwerking.

Slides van de presentatie worden achteraf beschikbaar gesteld. Aansluitend aan de voorlichtingsbijeenkomst vindt er een schouwing plaats op het remiseterrein, de busstalling en een 6 tal representatieve haltes. Voor de rondgang is het van belang om in het bezit te zijn van een geldig bewijs van toegang. Is deze niet in het bezit, dan kan deze kosteloos behaald worden via http://www.veiligheidtrambaanutrecht.nl Op deze website staan een tweetal toetsen die behaald dienen te worden voordat u een bewijs van toegang ontvangt, houd u er rekening mee dat na het behalen van de toetsten u niet direct het bewijs van toegang ontvangt. Deze wordt binnen 7 werkdagen per post verstuurd.

De aanbestedende dienst heeft ervoor gekozen om bij de onderhavige aanbesteding een accent te leggen op kwaliteit. Inschrijvers worden met deze aanbesteding uitgedaagd een zo duurzame mogelijke oplossing aan te bieden. Voorwaarde is dat de oplossingsrichting van de inschrijver voldoet aan alle gestelde eisen en randvoorwaarden waarbij veiligheid voorop staat.

Bron: Tenderned 2 oktober 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/207187

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *