Uitrukkleding – Veiligheidsregio Noord Holland Noord – Aanbestedingsnieuws

Uitrukkleding – Veiligheidsregio Noord Holland Noord

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Foto: © spreadshirt.nl

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (‘VRNHN’) heeft de behoefte om uitrukkleding en jeugdbrandweerkleding aan te schaffen en is daarom  van plan om conform onderhavige Europese openbare aanbestedingsprocedure met één partij een raamovereenkomst te sluiten voor het afroepen naar behoefte leveren van deze kleding (inclusief het uitvoeren van reparaties aan deze kleding).

De scope van deze aanbestedingsprocedure is:
 het op afroep en naar behoefte leveren van uitrukkleding;
 het op afroep en naar behoefte leveren van jeugdbrandweerkleding;
 het op afroep en naar behoefte uitvoeren van reparaties aan deze kleding.

Het doel van de aanbestedingsprocedure is het sluiten van raamovereenkomst met één partij voor een periode van maximaal zes jaar, bestaande uit een initiële looptijd van twee jaar met twee opties tot verlenging, elk voor een aansluitende periode van twee jaar. De beoogde ingangsdatum van de raamovereenkomst is 19 juni 2023. Op basis van toekomstig te verstrekken deelopdrachten zullen de feitelijke leveranties, op afroep en naar behoefte van VRNHN, worden opgedragen.

Iedere inschrijver dient – als onderdeel van zijn inschrijving – onderstaande monsters te leveren.
A. Uitrukkleding
De inschrijver dient vijf stuks monsters te leveren van het door hem in zijn inschrijving aangeboden uitrukpak (jas + broek).

B. Jeugdbrandweerkleding

De aanbestedingsprocedure betreft een Europese openbare aanbestedingsprocedure. Er wordt door de aanbesteder aan alle niet-winnende inschrijvers een éénmalige inschrijfvergoeding verstrekt van €1.500,- ex btw. verstrekt. De winnende inschrijver komt niet in aanmerking voor een inschrijfvergoeding. Het voor deze aanbestedingsprocedure van toepassing zijnde gunningcriterium is ‘de economisch meest voordelige inschrijving’ (EMVI) die wordt vastgesteld op basis van ‘de beste prijskwaliteitsverhouding’.

Bron: Tenderned donderdag 16 maart 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/291436

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 17 maart 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *