Afbouwwerkzaamheden Turfmarktgarage (bouwteamopdracht) – Gemeente Den Haag – Aanbestedingsnieuws

Afbouwwerkzaamheden Turfmarktgarage (bouwteamopdracht) – Gemeente Den Haag

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Foto: Google Streetview

In de omgeving waarop de aanbesteding betrekking heeft wordt veel gebouwd en is al veel gebouwd. In het Spuikwartier bouwt aannemer Boele & Van Eesteren Torens A en B in opdracht van Sonate. Naast deze torens A en B is door Cadanz het nieuwe theater Amare gebouwd. Onder Amare, toren A en het reeds door Heijmans gerealiseerde en opgeleverde Wijnhavenkwartier ligt de Turfmarktgarage. Het bovengelegen gebied rondom Toren A wordt door de gemeente definitief ingericht.

De Turfmarktgarage is gelegen langs de Schedeldoekshaven in Den Haag. De ingang loopt via de verbindingstunnel die ook als ingang van de Spuigarage en Stadhuisgarage functioneert. De uitgang is gesitueerd aan Schedeldoekshaven ter hoogte van het Bernhardviaduct. De onderhavige aanbesteding heeft betrekking op het afbouwen van de Turfmarktgarage. Het bestaande gedeelte onder het Wijnhavenkwartier is in 2016 gerenoveerd, maar zal op gelijk niveau moeten worden gebracht met de nieuw af te bouwen delen die onder Amare en Toren A zijn en worden gebouwd.
Na afronding van de afbouwwerkzaamheden wordt de gehele Turfmarktgarage verkocht. De nieuwe eigenaar / exploitant, ASR|Q-park, is dan verantwoordelijk voor beheer en onderhoud. Het Programma van Eisen van ASR|Q-park wordt als uitgangspunt voor de raming gehanteerd.

De ruwbouwwerkzaamheden
De ruwbouwwerkzaamheden onder toren A, hebben betrekking op:
• Gedeelte links en rechts van toren A (enerzijds tussen toren A en het Wijnhavenkwartier en anderzijds tussen toren A en Amare);
• Gedeelte voor toren A, onder het nieuw te vormen plein.

De afbouwwerkzaamheden
De aanbesteding heeft betrekking op de afbouwwerkzaamheden van de gehele Turfmarktgarage. In het Programma van Eisen (PvE) wat door beoogd koper ASR is opgesteld, zal van het ruwbouw gedeelte de betonvloer geschikt gemaakt moeten worden voor het aan kunnen brengen van een vloercoating. In het bestaande gedeelte is de vloer hier al geschikt voor. Op de
vloercoating worden ook de parkeervakken en de routing geschilderd. Bovendien moeten de wanden, kolommen en plafond geschilderd worden. Op enkele locaties in de garage zullen beton opstortingen gemaakt moeten worden voor de geleiding van het verkeer. De hoofduitgang, trappenhuis en lift moet van -2 naar begane grond worden gerealiseerd. De hiervoor benodigde opbouw moet ook worden gerealiseerd. Installatietechnisch moet worden voldaan aan alle vigerende wet- en regelgeving.
Brandveiligheid is hier leidend in. De (nood)verlichting, ventilatie, brandbestrijding (sprinkler), CO-detectie en brandalarminstallatie zal uitgebreid moeten worden op de basis installatie van het bestaande gedeelte. Het parkeermanagementsysteem (slagbomen, camera’s, toegangscontrole, etc.) zal door de beheerder ASR|Q-park geleverd worden. Wel zullen er voorzieningen getroffen moeten worden om deze installatie te kunnen voeden en aan te sturen.

Om de kennis en ervaring uit de markt omtrent het organiseren, plannen en uitvoeren van deze werkzaamheden, vroegtijdig te betrekken, wil de gemeente Den Haag een opdrachtnemer contracteren op basis van een bouwteamovereenkomst. De bouwteamopdracht omvat de participatie van een uitvoerende partij in het ontwerpproces, waarbij de gemeente Den Haag en opdrachtnemer gezamenlijk, met inbreng van ieders deskundigheid, tot een uitvoeringsontwerp komen alvorens wordt
overgegaan tot het afsluiten van een uitvoeringsovereenkomst. Uitgangspunt is dat opdrachtnemer na afronding van de bouwteamfase de werkzaamheden tevens gaat uitvoeren. Deelname aan het bouwteam is voor opdrachtnemer echter geen garantie hierop. Opdrachtnemer zal het opgestelde contract afprijzen. Echter, als opdrachtgever en opdrachtnemer
geen overeenstemming bereiken over de voorwaarden, kan de gemeente Den Haag het opgestelde contract alsnog in de markt zetten.

De opdracht wordt aanbesteed volgens de Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure. De aanbesteding vindt in 2 fasen plaats, een selectiefase en een gunningsfase. De geselecteerde gegadigden uit de eerste fase van deze aanbesteding worden uitgenodigd voor de tweede fase een inschrijving te doen op basis van de toe te sturen gunningsleidraad en overige
aanbestedingsdocumenten. Ter invulling en bepaling van de economisch meest voordelige inschrijving wordt in de tweede
fase de beste prijs-kwaliteitsverhouding gehanteerd.

Bron: Tenderned donderdag 16 maart 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/291437

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 17 maart 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *