Uitgifteautomaten voor warme dranken – MBO Amersfoort – Aanbestedingsnieuws

Uitgifteautomaten voor warme dranken – MBO Amersfoort

Foto: pixabay.com

We zouden bij AN, AN niet zijn als we de titel van de aanbesteding niet even aanpasten. Warme drankenautomaten, we blijven het zeggen, zijn warme automaten en rode damesschoenen zijn rode schoenen en geen schoenen voor rode dames. Het geeft al langer dan een eeuw discussie. Schreef eind 19e eeuw iedereen nog braaf Den Haag als ‘s Gravenhage (evenzo ‘s Hertogenbosch) . Het werd daarna steeds vaker geschreven als ‘s-Gravenhage. Zeer tegen de zin van de taalpuriteinen. Het waren immers twee losse woorden Des en Gravenhage. Uiteindelijk is toch voor het koppelteken gekozen en de reden daarvoor gegeven was de geslachtsongelijkheid van het samengestelde woord. Het is des graven en die hage (haghe). Het koppelteken zou nu des en graven aan elkaar koppelen zodat des uitsluitend sloeg op het eerste deel van Gravenhage. Analoog daaraan zou je kunnen besluiten om voortaan warme-drankenautomaten te schrijven omdat warme dan op de dranken slaat en niet op de automaten. Maar zover is het nog niet, zo het ooit komt) dus wij op de redactie omzeilen het maar door te spreken over uitgifte automaten voor warme dranken. De leveranciers hebben het overigens steeds over koffieautomaten.

Maar dan nu de uitgifteautomaten. In de huidige situatie heeft MBO Amersfoort diverse contracten voor de koffieautomaten.
Deze overeenkomsten hebben ook verschillende afloopdata. MBO Amersfoort heeft besloten om de levering en het
onderhoud van de koffieautomaten Europees aan te besteden. De nieuwe overeenkomst moet per 31 oktober 2022 ingaan, waarbij een aantal machines later zullen worden ingevoegd in de overeenkomst.  De opdracht betreft het leveren en onderhouden van de drankenautomaten voor (een deel van) de locaties van MBO Amersfoort. Inschrijver dient de Opdracht uit te voeren conform het Programma van Eisen.
De scope van de opdracht betreft:
• Het verhuren van drankenautomaten door middel van operational Lease
• Het plaatsen en installeren van automaten;
• Voor de volautomaten het leveren van ingrediënten (voor het bereiden van de verschillende koffie en chocolademelk consumpties, thee, suiker en melk) en bekers zoals opgenomen in het calculatieblad
• Voor de tafelmodel automaten het leveren van ingrediënten (voor het bereiden van de verschillende koffie en chocolademelk consumpties) zoals opgenomen in het calculatieblad;
• Het onderhouden en het verlenen van service (o.a. herstellen van storingen) van de door opdrachtnemer geplaatste automaten;
De zetmethode betreft:
• Type 1 tafelmodel: Espresso zetmethode met optioneel een extra instantmodule voor kannenkoffie
• Type 2 volautomaat: Espresso zetmethode
Daar waar de situatie erom vraagt, in specifieke gevallen, kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer in overleg afwijken van de uitgevraagde type machines en/of zetmethode.

De omvang van de opdracht betreft:
30 oktober 2022: 15 automaten (levering in herfstvakantie 2022)
• 2x Daam Fockemalaan 10 (1x volautomaat en 1x tafelmodel)
• 4x Brabantsestraat 19/23 (1x volautomaat en 3x tafelmodel)
• 2x Modemweg 3 (1x volautomaat en 1x tafelmodel)
• 1x Laurensdreef 22 (1x volautomaat)
• 6x Hardwareweg 15 (3x volautomaat en 3x tafelmodel)

16 januari 2023: 2 automaten
• 2x St. Laurensdreef 22 (2x tafelmodel)

2 september 2025: 6 automaten
• 5x Valutaboulevard 20 (2x volautomaat en 3x tafelmodel)
• 1x Bokkeduinen 11 (1x tafelmodel)

De locatie Leusderweg maakt in eerste instantie geen onderdeel uit van de opdracht. Op deze locatie zijn de automaten (6 stuks) geleverd door en worden onderhouden door de cateraar. De initiële looptijd van de overeenkomst met de cateraar loopt in de zomer van 2023 af. Daarna kan deze overeenkomst nog twee maal één jaar worden verlengd. Na afloop van de overeenkomst met de cateraar (zomer 2023, zomer 2024 of zomer 2025) moeten er op deze locatie ook drankenautomaten geplaatst worden door inschrijver. Voor de automaten die in 2022 en 2023 geleverd dienen te worden dient inschrijver nieuwe automaten te leveren. Voor de automaten die na 30 oktober 2023 geleverd dienen te worden mag de inschrijver gereviseerde
automaten leveren. Alle automaten hebben dezelfde einddatum.

De looptijd van de overeenkomst is vastgesteld op 60 maanden.
Startdatum: 31 oktober 2022
Einddatum: 30 oktober 2027
Optiejaren: twee maal één jaar

Op 30 mei 2022 is er gelegenheid om de beoogde koffiecorners  op de locaties Hardwareweg 15 en Brabantsestraat 19 van MBO Amersfoort te bezichtigen. De schouw start om 14.00 uur op de locatie Hardwareweg 15 en aansluitend wordt de Brabantsestraat 19 bezocht.  De inschrijver dient zich hiervoor uiterlijk op 27 mei 2022, 12.00 uur via Tenderned aan te melden. Per inschrijver zullen maximaal twee personen tot de schouw worden toegelaten. Tijdens deze schouw is er
gelegenheid om de beoogde koffiecorners op de locaties te bezichtigen op basis waarvan inschrijver een voorstel kan doen als antwoord op open vraag 1. (MBO Amersfoort wil de koffiebeleving op de locaties verhogen. Op de locaties waar een volautomaat (met betaalfunctie) komt te staan wil MBO Amersfoort door inschrijver een koffiecorner laten creëren. MBO Amersfoort wil weten wat inschrijver op dit gebied kan betekenen en wil voor de locaties Hardwareweg (centrale
ontmoetingsruimte) en Brabantsestraat een concreet voorstel van inschrijver ontvangen. De prijzen voor dit voorstel dient
inschrijver te vermelden op het Calculatieblad. Bij de beoordeling van deze vraag wordt gekeken naar het concrete voorstel voor de beide genoemde locaties en naar het antwoord op de vraag wat Inschrijver (nog meer) kan doen om de koffiebeleving bij MBO Amersfoort te verhogen). Er zullen tijdens de schouw geen inhoudelijke vragen worden beantwoord.

Het gunningscriterium is de beste prijs-kwaliteitsverhouding. Een smaaktest maakt deel uit van de beoordeling.

Bron: Tenderned donderdag 19 mei 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/261830

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *