Uitgifteautomaten voor koude en warme dranken – BAR – Aanbestedingsnieuws

Uitgifteautomaten voor koude en warme dranken – BAR

Pixabay, https://pixabay.com/nl/users/Skitterphoto-324082/

Momenteel heeft de BAR-organisatie ( Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk hebben een gemeenschappelijke Regeling, de BAR-Organisatie), 38 warme- en koude drankenautomaten in gebruik op 8 verschillende locaties. Een aantal van deze warme en koude dranken automaten zijn snelle kannentappers voor koffie en heet water. De huidige leverancier verzorgt de volledige operationele en technische service. Alle 38 automaten worden bij einde contract door de huidige leverancier teruggenomen en dienen vervangen te worden door de nieuwe leverancier. Alle nieuwe automaten dienen bonenmachines te zijn en te beschikken over een koud water voorziening. Alle automaten zorgen voor een gratis dranken-voorziening. (geen betaalfunctie). Op enkele locaties dienen snelle kannentappers te komen voor kannen koffie, heet en koud water. In de nieuwe situatie zal er één extra automaat bijkomen op de ‘Veiligheidspost Carnisselande’. De reden voor de aanbesteding is dat de huidige overeenkomst voor de drankenautomaten afloopt per 1 augustus 2022. De BAR-organisatie wenst voor de periode daarna een nieuwe overeenkomst te sluiten voor de drankenautomaten. De opdracht omvat een full service overeenkomst voor de levering en onderhoud van de drankenautomaten op verschillende locaties. De ambtelijke organisatie telt circa 900
medewerkers verdeeld over de verschillende locaties. 

De overeenkomst voor de drankenautomaten bestaat uit een aantal onderdelen, te weten:
– Levering (huur) en installatie van drankenautomaten;
– Levering van ingrediënten voor de drankenautomaten;
– Levering van toebehoren, waaronder o.a. bio-based bekers, inzamelbakken voor de bekers, suiker, creamer, zoetjes, roerstaafjes, theezakjes, soep en decafé sticks;
– Operationele service, waaronder: het bijvullen, schoonmaken met inachtneming van de HACCP-richtlijnen, voorraadbeheer en verhelpen van kleine storingen;
– Technische service, waaronder (preventief) onderhoud en oplossen van storingen;
– Na afloop van de overeenkomst ophalen van de automaten;
– Bij eventuele wijzigingen in de organisatie kostenloos drankenautomaten verplaatsen of retourneren;
– drankenautomaten die geplaatst worden op een later tijdstip lopen automatisch gelijk aan de overeenkomst;
– Periodiek uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek.

De gemeente Ridderkerk heeft de titel Fairtrade gemeente. Deze titel laat zien dat zowel gemeente als inwoners, winkels, horeca, bedrijven en instellingen Fairtrade belangrijk vinden en er actief aandacht aan besteden. Op de website van de gemeente Ridderkerk is meer informatie hierover terug te vinden. Bij de inkoop van facilitaire diensten en/of producten wordt ook rekening gehouden met het Fairtrade keurmerk. Voor deze aanbesteding is daarom de keuze gemaakt om op alle locaties fairtrade producten in en naast de drankenautomaten aan te bieden. In de toekomst wil de aanbestedende dienst het aantal fairtrade producten verder uitbreiden. De wens is om in overleg met de opdrachtnemer hiervoor een plan te maken.

De inschrijver wordt op woensdag 23 maart 2022 in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan een locatiebezoek op twee locaties, te weten: het gemeentehuis Ridderkerk en het gemeentehuis Barendrecht. Inschrijvers mogen met maximaal twee vertegenwoordigers aanwezig zijn. In verband met de planning dienen de namen, functies en contactgegevens uiterlijk maandag 21 maart 2021 voor 12:00 uur, via de berichten module op TenderNed te worden opgegeven. Daarna ontvangen inschrijvers via de berichten module op TenderNed een persoonlijke uitnodiging met verdere informatie.
Let op. Vragen naar aanleiding van de schouw kunnen enkel gesteld worden via TenderNed.

De af te sluiten overeenkomst wordt aangegaan van 18 juli 2022 (operationele startdatum is 1 augustus 2022) tot en met 31 juli 2027 met een optie tot eenzijdige verlenging vanuit opdrachtgever met twee maal één jaar tot en met 31 juli 2029. Voortschrijdend inzicht en politieke besluitvorming kunnen leiden tot wijziging van de hoeveelheid en/of aard van de werkzaamheden. De aanbesteding volgt een Europese openbare procedure op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned zaterdag 5maart 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/254068

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *