Uitbreiding Frontenpark Maastricht – Q-Park Operations – Aanbestedingsnieuws

Uitbreiding Frontenpark Maastricht – Q-Park Operations

Foto: © Q-Park Operations Netherlands B.V.

De opdracht in deze aanbesteding wordt uitgevoerd in Maastricht en omvat het uitbreiden van parkeergelegenheid Frontenpark te Maastricht door het realiseren van een vier-laags parkeergarage. Het werk omvat het ontwerp en de realisatie van een bovengrondse parkeergarage op het bestaande parkeerterrein Frontenpark. Het werk bestaat in hoofdlijnen uit de uitwerking van het VO ontwerp tot DO en UO met werkomschrijving en het realiseren van de bovengrondse parkeergarage en terreinaanpassingen op locatie. De opdracht dient uiterlijk 18 december 2023 te zijn opgeleverd.

Voor dit project is op 6 mei 2022 een aanbestedingsprocedure gestart met referentienummer 127970, Tenderned-kenmerk 359505 en PB/S nummer 2022/S 112-314432. De opdrachtgever heeft besloten om alsnog een WABO-procedure te doorlopen (voorheen Wijzigen Bestemmingsplan Art. 19 WRO). De aanbestedingsprocedure is daarom op 8 juni 2022 vroegtijdig beëindigd. De documenten en planning zijn aangepast aan de WABO-procedure. Inhoudelijk zijn geen majeure wijzigingen doorgevoerd. Diverse bijlagen zijn ongewijzigd, inclusief het oude referentienummer.

Q-Park heeft als aanvulling op de projectdoelstellingen de ambitie om een duurzame parkeergarage te realiseren door energie lokaal op te wekken. In de voorliggende situatie ‘uitbreiding Frontenpark Maastricht’ dient als verplicht onderdeel van de inschrijving een prijsaanbieding gedaan te worden voor de optie ‘leveren en plaatsen van een zonne-installatie op het parkeerdek van de uitbreiding Frontenpark Maastricht’. De aanleg van zonnepanelen (een PV-installatie) vereist hoge mate van deskundigheid. Voor de eisen aan deze zonne-installatie is een ‘UPD zonnepanelen’ [INF3500] opgesteld waarin inzichtelijk is gemaakt aan welke eisen de bouw- en installatietechnische eisen deze zonne-installatie moet voldoen. Voor de optie gelden de volgende uitgangspunten:
– de aanbesteder kan besluiten de overeenkomst met de opdrachtnemer uit te breiden met bovengenoemde optie. Het besluit om gebruik te maken van de optie is nog niet genomen en zal pas na gunning bekend worden. Dit is afhankelijk van een nog te nemen besluit om in aanvulling op de projectdoelstellingen deze duurzaamheidsambitie toe te voegen;
– de prijsaanbieding voor de optie wordt, conform de inschrijvingsstaat, meegewogen in de EMVI beoordeling. Indien geen prijs wordt aangeboden voor deze optie leidt dit tot uitsluiting;
– de opdrachtnemer kan geen rechten ontlenen aan de optie.

De aanbesteder heeft gekozen voor een Europese openbare procedure. Een openbare aanbesteding is een aanbesteding die algemeen bekend wordt gemaakt en waarbij eenieder die aan de gestelde eisen denkt te voldoen kan inschrijven. Na inschrijving wordt van de inschrijver die in aanmerking komt voor de opdracht getoetst of deze daadwerkelijk aan de gestelde eisen en criteria voldoet.Het gunningscriterium is de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) vastgesteld op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned vrijdag 23 september 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/273123

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *