Europese aanbesteding Tecovirimat schijnt onderweg te zijn – Aanbestedingsnieuws

Europese aanbesteding Tecovirimat schijnt onderweg te zijn

Uit antwoord op kamervragen blijkt dat in EU-verband wordt gewerkt aan een aanbesteding voor Tecovirimat, kennelijk een antiviraal middel dat als enige geregistreerd is om Apenpokken-infecties met een ernstiger verloop te bestrijden. Het verloop van de aanbesteding is nog onduidelijk, zo meldt de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ernst Kuipers in de beantwoording.

©Imgflip 2022

De vragen zijn gesteld door kamerleden van Tiele en van der Woude van de VVD. Wie er in EU-verband werkt aan de aanbesteding is niet bekend, evenmin in welke stadium van het proces dit is.  De vragenbeantwoording is uitgesteld en bij de publicatie is een vreemde beslisnota gepubliceerd waarin kennelijk iemand op het Ministerie, wiens naam is grijsgemaakt maar de persoon werkt klaarblijkelijk bij Publieke Gezondheid, Vaccinaties en Infectieziekten, beslist dat de kamer er maar mee akkoord moet gaan.

In de Verenigde Staten is het middel opgenomen in de strategische medicijnenvoorraad voor het geval van een bioterroristische aanval. Er is maar 1 fabrikant ter wereld van het middel dat bekend is onder de naam Tpoxx en dat is de patenthouder Siga Technologies Inc. uit New York en sloot eerder met Barda al miljoenencontracten voor de aanleg van die strategische voorraad, nadat in 2022 FDA approval is verkregen.

In totaal zijn er volgens de kamerbrief overigens 1209 mensen positief getest, bij de meeste infecties is het ziekteverloop relatief mild, waaruit AN dan schat dat bij de meeste infecties geen vaccinatie nodig is. Dat is dan in tegenspraak met het bericht in de NRC van juli dat er sprake zou zijn van “duizenden mensen die wachten op een vaccin”.

Uit de kamerbrief:

 

Voor de behandeling van infecties met een ernstiger verloop is Tecovirimat, een antiviraal middel, het enige geregistreerd middel. In EU-verband wordt momenteel gewerkt aan een gezamenlijke aanbesteding om de beschikbaarheid van dit middel te borgen. Het is nog onduidelijk, wanneer dit proces wordt afgerond. Wel staan waar mogelijk EU-landen elkaar vanuit een gedachte van onderlinge solidariteit bij om vaccins en geneesmiddelen te delen. Het antivirale geneesmiddel is momenteel zeer beperkt beschikbaar binnen de EU. Indien in Nederland behandeling noodzakelijk is, zal ons land een beroep doen op andere EU-lidstaten, die het geneesmiddel beschikbaar hebben. Hier is tot nu toe eenmaal gebruik van gemaakt.

Bron: Brief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 23 september 2022, kenmerk: 3423050-1033863-PG

 

NDR

Voor Aanbestedingsnieuws komt het toch als een verrassing dat dit is aanbesteed, omdat het internationaalrechtelijk maar de vraag is in hoeverre de Europese Commissie de bevoegdheid heeft in te kopen voor doeleinden van Volksgezondheid, waar de grondslag hiervan ligt in het Werkingsverdrag van de Europese Unie, dat op het gebied van Volksgezondheid geen bijzondere bevoegdheden aan de Europese Commissie heeft toegekend, eerdere lex specialis voor Covid-uitzonderingen gelden hoe dan ook niet voor niet-Covid-gerelateerde infecties.

Dat dergelijke aanbestedingen van de Europese Commissie kennelijk niet structureel en overzichtelijk gepubliceerd worden op TED, verdient ook bepaald geen schoonheidsprijs. Waar monopolisten als uitgevers alle kanten op geschopt worden met aanbestedingen ondanks hun copyright op boeken en kennis, zijn medische bedrijven kennelijk wel in staat riante orders buiten alle procedures om te beslechten en het onbekende EU-verband tot een aanbesteding te bewegen.  Ondertussen is er geen aanbesteding geweest voor Ted zelf, voor enige van de EU publicatieplatforms terwijl dit soort juridische databases door tal van uitgevers kunnen worden geleverd. Rules for thee, but not for de Europese Commissie, een conclusie die eigenlijk al volgde uit het Unix-arrest.

De Europese Unie doet dus iets en per wanneer dat weten we niet. Althans dat denken we. In EU-verband, dat kan van alles betekenen. En het kan zijn dat we het heel hard nodig hebben maar dan moeten we het ook nog met zijn 27 lidstaten delen. En hoeveel het dan kost? En of het dan een doelmatige inkoop is? Daarover zegt Siga vrij duidelijk dat ze het zelf ook niet weten:

Tecovirimat SIGA has been authorised under ‘exceptional circumstances’. This is because it has not been possible to obtain complete information about Tecovirimat SIGA due to the rarity of the diseases. Every year, the Agency will review any new information that becomes available and this overview will be updated as necessary.

 

Bij de beantwoording is een beslisnota gepubliceerd. antwoorden-op-kamervragen-over-de-bestrijding-van-het-apenpokkenvirus-in-nederland (2) beslisnota-bij-kamervragen-over-apenpokken

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *