Uitbreiding Amstelveen College perceel: bouwkundig & perceel: werktuigbouwkundig – Aanbestedingsnieuws

Uitbreiding Amstelveen College perceel: bouwkundig & perceel: werktuigbouwkundig

Perceel: Bouwkundig

Foto: © Gemeente Amstelveen

Het project betreft de uitbreiding van het Amstelveen College aan de Sportlaan 27 te Amstelveen. De uitbreiding omvat (fase 2) de opbouw op het bestaande dakterras eerste verdieping, groot circa 403 m2, en (fase 3) inbouw op de begane grond in de bestaande fietsenstalling, groot circa 1474 m2. De uitvoering zal in twee fasen plaatsvinden, waarbij allereerst de opbouw wordt uitgevoerd op het bestaande terras en in gebruik genomen door het Amstelveen College. Na fase 2 wordt door derden de tijdelijke huisvesting in de fietsenstalling gedemonteerd en afgevoerd. De derde fase omvat de uitbreiding in de bestaande fietsenstalling op de begane grond. De veiligheid waarborgen en het beperken van overlast is onderdeel van de opdracht.
Globale omschrijving van de Opdracht:
• Het realiseren van de uitbreiding;
• Alle voorkomende bouwkundige werkzaamheden;
• Alle voorkomende sanitaire werkzaamheden;
• De bouwkundige werkzaamheden voor de elektrotechnische installaties;
• De bouwkundige werkzaamheden voor de werktuigkundige installaties;
• Coöordinatie elektrotechnische en werktuigbouwkundige neven aannemers.

De voorbereiding start zo spoedig mogelijk na gunning van het werk. De werkelijk start van de uitvoering van de dakopbouw op het dakterras is omstreeks 1 mei 2023, waarbij het de intentie is om vóór het nieuwe schooljaar fase 2 gereed te hebben. Fase 3, de inbouw begane grond, start één maand ná de oplevering van fase 2. In de planning behoeft geen rekening gehouden te worden met de examenperiode, omdat deze in de naastgelegen sporthal wordt afgenomen. Wel dient rekening gehouden te worden met het doorgang vinden van het onderwijs, waarbij in de planning invulling moet worden gegeven dat proefwerkweken ongestoord doorgang moeten kunnen vinden in het schoolgebouw.

Deze aanbesteding betreft het perceel “Bouwkundig”. Het gehele project bestaat uit een aantal percelen (onderdelen). Voor elk perceel contracteert de gemeente een opdrachtnemer. Deze offerteaanvraag betreft het perceel voor de bouwkundige- en
loodgieterswerkzaamheden en is zelf niet nader opgedeeld in percelen. De werktuigkundige werken, elektrotechnische werken en diverse (vaste) inrichtingselementen zijn werken van derden, welke binnen de bouwperiode ingepast worden in de planning. De coördinatie van de planning is onderdeel van de opgave. Het voorkomen/beperken van (geluid) overlast voor de omgeving
is onderdeel van het bestek.

Aanbesteder volgt in deze aanbesteding de nationale openbare procedure. Het gunningscriterium is de Economisch Meest Voordelige Inschrijving, op basis van de laagste prijs.

Bron: Tenderned woensdag 5 oktober 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/275005

Perceel: Werktuigbouwkundig

De bouwkundig aannemer neemt in de uitvoering de overall-coördinatie op zich. Hij coördineert/overlegt met de aannemers van de percelen elektrotechnisch en werktuigbouwkundig. De werktuigbouwkundige aannemer dient wel zijn benodigde input hierin/-bij te geven, welke middels een coördinatie-overeenkomst vast wordt gelegd. Het gedetailleerde en uitgewerkte bestek
met tekeningen geeft de juiste omvang van het werk aan.

De voorbereiding start zo spoedig mogelijk na gunning van het werk. De werkelijk start van de uitvoering van de dakopbouw op het dakterras is omstreeks 1 mei 2023, waarbij het de intentie is om vóór het nieuwe schooljaar fase 2 gereed te hebben. Fase 3, de inbouw begane grond, start één maand ná de oplevering van fase 2.

Potentiële inschrijvers worden in de gelegenheid gesteld om de werklocatie te schouwen. U dient zich hiervoor aan te melden via de berichtenfunctie in Tenderned. Het doel van deze schouwing is een indruk te krijgen van de plaatselijke situatie en status van het gebouw en de installatie. De maximale duur van deze schouwing is gesteld op max. 1 uur. Bij aanmelding dient u het aantal personen (max. twee) incl. naam/namen op te geven. De eventuele vragen welke u tijdens/door de schouwing heeft, kunt u stellen via de vragenmodule in Tenderned. Deze vragen worden in behandeling genomen voor de Nota van Inlichtingen. Mondelinge mededelingen, toezeggingen en/of afspraken tijdens de schouwing hebben geen rechtskracht, tenzij deze schriftelijk zijn gevraagd en bevestigd middels Nota van Inlichtingen.
Gegevens schouwing:
Aanmelding tot uiterlijk: 17 oktober 2022 vóór 12 uur.
Waar: Amstelveen College – Sportlaan 27 te Amstelveen.
Wanneer: 24 oktober 2022 om 15:00 uur.

De gevolgde procedure is weer de nationale openbare procedure. Het gunningscriterium is de Economisch Meest Voordelige inschrijving, op basis van de laagste prijs.

Bron: Tenderned woensdag 5 oktober 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/275091

NDR: Er is nog een derde perceel voor de Elektrotechnische werkzaamheden, doch die was niet gepubliceerd voor onze verschijningsdeadline.

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *