Uitbesteden databasebeheer Utrecht – Aanbestedingsnieuws

Uitbesteden databasebeheer Utrecht

Laatst geupdate op augustus 13, 2021 door redactie

foto: pixabay.com

De gemeente Utrecht is bezig met de voorbereiding van een aanbesteding voor het uitbesteden van het databasebeheer van de gemeente, alvorens de gemeente deze aanbesteding in de markt zal zetten zijn er nog vragen aan marktpartijen ten behoeve van het verbeteren van de uitvraag en de mee te sturen specificaties bij de aanbesteding. De gemeente hanteert een sourcingstrategie en gaat werkzaamheden uitbesteden aan de markt daar waar zij meerwaarde kan bieden. Onderdeel van deze strategie is onder meer een cloudtransitie van diverse toepassingen. Het specifieke besluit om het databasebeheer uit te gaan besteden, is gebaseerd op de huidige schaarste op de arbeidsmarkt om als gemeentelijke overheid gekwalificeerd personeel aan te kunnen trekken, op het gegeven dat eigen personeel vlak voor hun pensionering staat en dat het inhuren
van personeel langer dan twee jaar, niet is toegestaan. Gemeente wil door de uitbesteding van het databasebeheer de continuïteit in haar dienstverlening borgen, wil flexibel in kunnen spelen op de krimp in werkzaamheden als gevolg van verSAASsing in genoemde cloud transitie en wil de afhankelijkheid van (individuele)externen verminderen. De databases die de gemeente wil gaan uitbesteden zijn:

  • APEX
  • ORACLE
  • MS-SQL
  • MySQL

Dit betreft een gesloten marktconsultatie waarbij de gemeente er voor gekozen heeft vijf leveranciers uit te nodigen om over de in de vorige alinea genoemde aspecten hun visie en mogelijkheden te delen. Men dient zich er van bewust te zijn dat men commercieel of anderszins gevoelige informatie zou kunnen verstrekken of informatie waarop intellectuele eigendomsrechten van u of van andere partijen op van toepassing zijn die u niet mag of wilt delen. In de eerste plaats kunt u in uw beantwoording aangeven wanneer dit het geval is. Mocht een dergelijk geval zich voordoen en de verstrekte informatie wordt verwerkt in het marktconsultatieverslag en ter beschikking gesteld aan andere deelnemende partijen, dan kan de gemeente hiervoor niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld. Indien de gemeente daadwerkelijk overgaat tot aanbesteding van de opdracht, dan zal de aanbesteding bekend gemaakt worden via TenderNed. De Marktconsultatie wordt dan gebruikt als informatiebron bij het opstellen van de aanbestedingsdocumenten. 

Bron: Tenderned 27 januari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/218039

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *