Raamovereenkomst levering kunststof rioleringsmateriaal Purmerend en Beemster – Aanbestedingsnieuws

Raamovereenkomst levering kunststof rioleringsmateriaal Purmerend en Beemster

Foto: pixabay,com

Deze aanbesteding heeft tot doel het sluiten van een “raamovereenkomst voor de levering van kunststof rioleringsmateriaal” ten behoeve van diverse rioleringswerkzaamheden in de gemeente Purmerend en in de gemeente Beemster. De aanleiding voor deze aanbesteding is dat, door het verlopen van de huidige raamovereenkomsten, de gemeente behoefte heeft aan een nieuwe raamovereenkomst. De opdracht wordt verleend aan degene die aan alle eisen die in dit document gesteld
worden, voldoet en vervolgens de beste inschrijving heeft gedaan.  De aanbestedende dienst is de gemeente Purmerend mede namens de gemeente Beemster. De gemeenten Purmerend en gemeente Beemster zijn met ingang van 1 januari 2014 een
ambtelijke samenwerking aangegaan. De gemeente Purmerend voert met ingang van die datum de taken uit voor de gemeente Beemster. De gemeenten gaan met ingang van 1 januari 2022 fuseren tot “gemeente Purmerend”. De voorwaarden van deze aanbesteding en dus ook de inschrijving blijven na de fusie in stand.

De opdracht betreft het op afroep leveren van nieuwe (ongebruikte) kunststof rioleringsmaterialen ten behoeve van diverse rioleringswerkzaamheden binnen de gemeente Purmerend en de gemeente Beemster. Hierbij wordt onderscheidt gemaakt in het op afroep leveren van kunststof buizen en putten als ook het op afroep leveren van materiaal ten behoeve van aanleg en herstel van huis- en kolkaansluitingen. Op basis van historische gegevens heeft de gemeente een inschatting gemaakt van de
omvang en de samenstelling van de te leveren materialen. Deze inschatting is opgenomen in de inschrijvingsstaat bij de aanbestedingsdocumenten.  De verwachting is dat de hierin genoemde jaarlijkse afname aan kunststof rioleringsmaterialen
representatief is voor de gedurende de looptijd van de af te sluiten raamovereenkomst, maar zoals altijd kan men daar geen rechten aan ontlenen.  
Partijen zullen jaarlijks in overleg treden om de actualiteit van het in de inschrijvingsstaat opgenomen assortiment goederen te bespreken. Voor zover vallende binnen de scope van de aanbesteding kan het assortiment voor de in de inschrijvingsstaat genoemde productgroepen binnen redelijke grenzen aangepast worden. De af te sluiten raamovereenkomst wordt aangegaan voor een initiële looptijd van één jaar. De verwachte ingangsdatum is 1 juli 2021 en de overeenkomst eindigt alsdan op 1 juli 2022. Na afloop van voornoemde periode kan de overeenkomst op verzoek van de gemeente drie maal een periode van maximaal één jaar worden verlengd.

De gemeente zal gedurende de looptijd van de overeenkomst voor zowel de diverse rioleringsprojecten binnen haar beheergebied als ook voor de aanvulling van de voorraad ten behoeve van diverse reguliere onderhoudswerkzaamheden afroepen door middel van nadere opdrachten. De gemeente is niet verplicht om gedurende de looptijd van de raamovereenkomst nadere opdrachten te verstrekken, maar is daartoe gerechtigd. De opdrachtnemer kan derhalve geen
aanspraak maken op het verkrijgen van opdrachten gedurende de looptijd van de raamovereenkomst.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *