Turnkey levering TE-voertuigen – Politie – Aanbestedingsnieuws

Turnkey levering TE-voertuigen – Politie

Bron: politie, 21 oktober 2017

De opdracht in deze aanbesteding omvat de Turnkey levering van compleet op- en ingebouwde voertuigen voor de
Technische Eenheden (TE) binnen de portefeuille conflict- en crisisbeheersing (CCB) en het verrichten van diensten met betrekking tot het toewijzen en uitvoeren van de reparaties, het onderhoud en de levering van banden (ROB). De Politie heeft behoefte aan de dienstverlening behorend bij deze door de opdrachtnemer geleverde TE-voertuigen, zolang deze voertuigen door de Politie worden gebruikt en/of in het bezit zijn van de Politie. Het betreft hiermee een gecombineerde opdracht voor leveringen en diensten.

De samenhang van het voertuig, motormanagement en op-/ en ingebouwde politiespecifieke middelen én daarmee samenhangend de rijeigenschappen en prestaties van het voertuig maakt dat de Politie één partij verantwoordelijk wil maken voor de goede werking (systeemgarantie) gedurende de levensduur van een voertuig, c.q. de looptijd van de raamovereenkomst. Oftewel een voertuig wordt turnkey opgeleverd en onderhouden onder verantwoordelijkheid van één opdrachtnemer. De behoeftestelling is onderverdeeld in twee functionele categorieën en daarbij behorende typen
voertuigen. De TE-voertuigen worden gebruikt door verschillende regionale teams binnen de CCB.
1. TE-voertuig – inzetvoertuig Bedrijfsvoertuig 4×4; TMM 7.000 kg
2. TE-voertuig – materiaalvoertuig Bedrijfsvoertuig 4×4; TMM 7.000 kg
Deze 4-wiel aangedreven TE-voertuigen worden ingezet voor taken in gebieden met onverhard terrein of werkzaamheden op locatie waarbij het over (verharde/onverharde) weg aanvoeren van mensen of middelen (specialistische gereedschappen) noodzakelijk is, waaronder in voorkomende gevallen ook over karrensporen. Hiertoe dienen voor de TE-voertuigen volwaardige 4-wiel aangedreven bedrijfsvoertuigen te worden aangeschaft. Het betreft hier nieuwe voertuigen die mede geschikt zijn
voor specialistische taken op verschillende locaties, waaronder de betreding van afgelegen gebieden (bossen, heide en in voorkomende gevallen slecht toegankelijk gebieden) in heel Nederland. De voertuigen hoeven niet speciaal voor de Politie ontworpen te zijn en zijn daarmee als casco bedrijfsvoertuig in de meeste gevallen niet anders dan andere regulier te leveren bedrijfsvoertuigen in Nederland. Wel dienen de voertuigen als gevolg van de gespecialiseerde inzet en ‘specifiek voor de
politietaak’ te worden voorzien van 4-wiel aandrijving, bescherming aan de buitenzijde, politiestriping, gespecialiseerde op- en inbouw(componenten) en politiespecifieke inrichting. In voorkomende gevallen kunnen ook voertuigen zonder striping (casco voertuigen) worden afgenomen. Dit zal naar verwachting niet veel voorkomen.
De specialistische op- en inbouw maakt integraal onderdeel uit van de scope van deze aanbesteding, en met de eventuele op- en inbouw dient bij de toewijzing en uitvoering van ROB ook rekening te worden gehouden.

Tot de scope van de Opdracht behoren specifiek de volgende onderdelen:
– Turnkey oplevering van herkenbare TE-voertuigen in twee typen, te weten het TE-materiaalvoertuig en het TE-inzetvoertuig en in een uitzonderlijk geval onherkenbare TE-voertuigen;
– Het op- en inbouwen van de voertuigen
– Het uitvoeren van reparatie, onderhoud (preventief en correctief) en banden (ROB) aan beide typen voertuigen;
– Gebruikersinstructie van het voertuig.

De totale opdracht betreft de levering, inclusief op- en inbouw en uitvoering van reparaties, onderhoud en levering van banden (ROB) van circa veertien voertuigen over een leveringsperiode van vier jaar, waarvan negen voertuigen van Type 1 (TE inzetvoertuigen) en vijf voertuigen van Type 2 (TEmateriaalvoertuigen).  Omdat de prognose onzeker is en de Politie
voldoende ruimte binnen deze overeenkomst wil houden om voertuigen af te nemen, heeft de Politie diverse herzieningsclausules opgenomen in de overeenkomst.

Er wordt geen gebruik gemaakt van een perceelindeling, maar de voertuigen dienen wel in twee varianten (typen) te worden geleverd.
Type 1: Inzetvoertuig/ 4×4 voor de Technische Eenheden op basis van een bedrijfsvoertuig (RDC C-segment voor bedrijfsvoertuigen ≤ 7 ton);
Type 2: Materiaalvoertuig/ 4×4 voor de Technische Eenheden op basis van een bedrijfsvoertuig (RDC C-segment voor bedrijfsvoertuigen ≤ 7 ton).

De Politie is voornemens over te gaan tot het sluiten van één raamovereenkomst met één opdrachtnemer met een looptijd van vier jaar. De Politie kiest voor een raamovereenkomst, omdat de werkelijke afname van voertuigen niet op voorhand vastgesteld kan worden en het vaststellen van een gegarandeerde afname niet mogelijk is.

De Politie gunt de opdracht volgens het gunningscriterium Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *