Aanschaf schuimblusvoertuigen – Prorail en VRZHZ – Aanbestedingsnieuws

Aanschaf schuimblusvoertuigen – Prorail en VRZHZ

Foto: Zieglerbrandweertechniek

De scope van de opdracht in deze openbare aanbesteding betreft de aanschaf van drie uitwisselbare schuimblusvoertuigen door ProRail en VRZHZ ( Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid). ProRail schaft één schuimblusvoertuig aan voor de bedrijfsbrandweer op emplacement Kijfhoek. VRZHZ schaft twee schuimblusvoertuigen aan, welke ingezet worden in de Spoorzone. ProRail schaft daarnaast één module voor watertransport aan voor het schuimblusvoertuig dat ingezet wordt op emplacement Kijfhoek, met de optie tot de aanschaf van een tweede module voor watertransport. Specifiek onderhoud voor alle drie de schuimblusvoertuigen is onderdeel van de initiële opdracht. Generiek onderhoud voor de drie schuimblusvoertuigen is optioneel onderdeel van de opdracht. Het aanbieden van generiek onderhoud is niet verplicht. Inschrijver kan dus inschrijven zonder de optie ‘Generiek onderhoud’ aan te bieden. Als inschrijver wel generiek onderhoud aanbiedt moet dat voor zowel de drie schuimblusvoertuigen als de module voor watertransport aangeboden worden. Het is niet toegestaan om alleen generiek onderhoud aan te bieden voor (een deel van) de schuimblusvoertuigen of de module voor watertransport. Als de optie wel wordt aangeboden door de winnende leverancier (en daarmee invulling wordt gegeven aan alle eisen) bepalen VRZHZ en ProRail individueel (onafhankelijk van elkaar) of er gebruikt gemaakt zal worden van deze optie. De producten (leveringen) en diensten (onderhoud) die initieel worden afgenomen door ProRail en/of VRZHZ zijn de navolgende:

  • de drie eerder genoemde schuimblusvoertuigen
  • de eerdergenoemde module voor watertransport. (Deze aanvulling betreft een module die is bedoeld voor watertransport tussen hydrant en schuimblusvoertuig. Deze module is bedoeld voor het schuimblusvoertuig van ProRail dat wordt ingezet
    op emplacement Kijfhoek, maar dient eveneens bruikbaar te zijn voor de andere twee voertuigen in het kader van de uitwisselbaarheid).
  • de bepakking die onderdeel is van de uitrusting van de drie aan te
    schaffen schuimblusvoertuigen.
  • Het onderhoud en keuringen van de complete opbouw van de schuimblusvoertuigen  incl. blusarm, blusmonitoren en het SVM systeem. Het specifiek onderhoud is gebaseerd op een gebruiksduur van vijftien jaar.

De volgende producten (leveringen) en diensten (onderhoud) worden optioneel afgenomen door ProRail en/of VRZHZ:

1. Levering van een tweede module voor watertransport aan ProRail. Deze aanvulling betreft een (extra) module die is bedoeld voor watertransport tussen hydrant en schuimblusvoertuig. Deze (extra) module is (eveneens) bedoeld voor het schuimblusvoertuig van ProRail dat wordt ingezet op emplacement Kijfhoek en dient eveneens bruikbaar te zijn voor de andere twee voertuigen in het kader van de uitwisselbaarheid.
2. Generiek onderhoud voor de drie schuimblusvoertuigen. Het preventief en correctief onderhoud van het chassis inclusief de
voertuigmotor, versnellingsbak, remsysteem, etc. Dit omvat ook het zgn. eerstelijns onderhoud, maar is exclusief banden.

Met deze aanbesteding wordt er één inschrijver gecontracteerd, die alle producten en diensten die behoren tot de scope levert. VRZHZ en ProRail sluiten daarvoor ieder een eigen overeenkomst met de inschrijver die op basis van deze aanbesteding de opdracht gegund krijgt. Er ontstaan op basis van deze aanbesteding dus twee afzonderlijke overeenkomsten. Inzake de levering van de schuimblusvoertuigen loopt de overeenkomst vanaf het moment van ondertekening tot op het moment waarop de schuimblusvoertuigen geleverd, geaccepteerd én afgenomen zijn door ProRail danwel VRZHZ. Het specifiek onderhoud aan de schuimblusvoertuigen loopt vanaf het moment dat de schuimblusvoertuigen zijn geleverd, geaccepteerd én afgenomen voor een periode van vijftien jaar. Optioneel bevat de overeenkomst een bepaling op grond waarvan generiek onderhoud aan de schuimblusvoertuigen uitgevoerd dient te worden vanaf het moment dat de voertuigen geleverd, geaccepteerd én afgenomen zijn voor een periode voor een periode van vijftien jaar. De overeenkomst inzake specifiek en/of generiek onderhoud kan (tussentijds) beëindigd worden conform de bepalingen die daaromtrent opgenomen zijn in het programma van eisen.

Deze aanbesteding verloopt volgens de openbare procedure conform artikel 2.26 van de Aanbestedingswet 2012. De inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving, op basis van het gunningscriterium beste prijs-kwaliteitsvehouding (BPKV) krijgt de opdracht gegund.

NDR: Een onduidelijkheid komt wel bovendrijven. Generiek onderhoud mag als optie geoffreerd worden maar dan voor alle voertuigen en watermodule. Echter VRZHZ en ProRail individueel (onafhankelijk van elkaar) of er gebruikt gemaakt zal worden van deze optie. Daar er twee overeenkomsten worden afgesloten lijkt het alsof de optie generiek onderhoud gesplitst kan worden bij opdracht in:

  • Generiek onderhoud voor één voertuig èn een watermodule
  • Generiek onderhoud voor twee voertuigen.

Waarom je het dan moet aanbieden voor alle voertuigen en module is raadselachtig.

Bron: Tenderned zaterdag 8 januari 2022 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/248824

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *