Ingenieursdiensten herinrichting Dorrestein Zuidplas – Aanbestedingsnieuws

Ingenieursdiensten herinrichting Dorrestein Zuidplas

De doelstelling van de aanbesteding is het aangaan van een overeenkomst met één aanbieder. (Rechts)personen worden uitgenodigd op basis van de aanbestedingsstukken een aanbieding te doen. De aanbieder dient de voorschriften in de aanbestedingsstukken op te volgen. Afwijking hiervan kan leiden tot uitsluiting/ terzijde leggen wegens ongeldigheid van de aanbieding. De opdracht wordt aan de aanbieder gegund die de beste aanbieding op basis van beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV) heeft gedaan.
Het doel van de aanbesteding ingenieursdiensten ten behoeve van de
“Herinrichting wijk Dorrestein Nieuwerkerk aan den IJssel in de gemeente Zuidplas” is het contracteren van een dienstverlener ten gunste van aanbestedende dienst, die gaat optreden als dienstverlener op het gebied van ingenieursdiensten en zorg draagt voor de uitvoering van deze diensten zoals
nader omschreven in het Programma van Eisen behorend bij deze aanbesteding. 
Het gaat hierbij om de totale uitvoering van diensten. Van voorlopig ontwerp tot uitvoeringsontwerp en van voorbereiding tot en met aanbesteding ten behoeve van de totale herinrichting Wijk Dorrestein.

De ingenieursdiensten wijk Dorrestein gemeente Zuidplas dienen overeenkomstig het Programma van Eisen  door de aanbieder te worden opgeleverd uiterlijk 1 december 2022. De daaropvolgende aanbestedingsprocedure ten behoeve voor de realisatie “Herinrichting Dorrestein” dient uiterlijk 7 december 2022 aan te vangen en te worden gepubliceerd op Tenderned.

De aanleiding om Wijk Dorrestein nagenoeg in de volle bandbreedte aan te pakken is in de basis opgenomen in de Variantenstudie wijk Dorrestein, uitgevoerd door ingenieursbureau Arcadis. Tijdens inventarisatie, op basis van deze variantenstudie, is duidelijk naar voren gekomen dat de wijk, en veel beheerelementen uit de wijk, aan het einde van hun levensduur zijn. Los van de beheerdata is te zien dat:
• De algehele uitstraling gedateerd is wat iets doet met de beleving van de bewoners en aanwezige bedrijven;
• De bestrating sterk verouderd is (met uitzondering van enkele opnieuw heringerichte zijstraten;
• De bestrating ongelijk is en op de rijwegen plaatselijk verzakt;
• Op een aantal plaatsen het riool aan vervanging toe is door slecht functioneren.
• De wijk, als het gaat om de hoofdstructuren, een sterk groen karakter heeft. Het groen is daarentegen verouderd en draagt niet zo zeer meer bij aan een duurzame en optimale beleving (en wellicht ook veiligheid) in de wijk. Denk aan overlast aan opdrukkende wortels (boom ziektes en Essentaksterfte) en qua beleving aan verouderd groen en een niet functionele inrichting;
• Parkeren met name in de smallere straten onvoldoende aansluit bij de huidige parkeernorm;

Deze reconstructie heeft daarnaast als hoofddoel om de openbare ruimte verder te verbeteren en te optimaliseren als ook de functie van het stedelijk water te verhogen. In hoofdzaak gaat de opgave over:
• Het deels vervangen en afkoppelen van het riool. Indien van toepassing gescheiden rioolstelsel, regenwater afzonderlijk opvangen en afvoeren;
• Het vervangen van het groen en het behouden waar noodzakelijk;
• Het vervangen (grotendeels) van de elementenverharding en het vervangen asfalt voor elementenverharding (asfalt is nu beperkt aanwezig);
• De herinrichting van aanwezige speelplaatsen of realiseren van nieuwe speelplaatsen (3 stuks), afhankelijk van de demografie en bewonerswensen)
• Vervangen en nieuw te realiseren straatmeubilair
• Aanpassen Openbare Verlichting (K&L en mogelijk masten inclusief armaturen);
• Realiseren ondergrondse afvalmogelijkheden
• Realiseren verkeersobjecten / maatregelen / belijning;
• Verder inrichten van een 30 km. Zone waar nodig en mogelijk;
• Oplossen van mogelijk illegaal gebruikte gronden;
• Ligging Kabels en Leidingen nutsbedrijven
• Vervangen van de beschoeiingen / realiseren natuurvriendelijke oever vijver
Kennedyplantsoen
• Mogelijk vernieuwen loop / fietsbrug liggend in de Kennedyplantsoen;

Bron: Tenderned vrijdag 7 januari 2022 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/248796

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *