Transport en verwerken afval/grondstofstromen milieustraat Meierijstad – Aanbestedingsnieuws

Transport en verwerken afval/grondstofstromen milieustraat Meierijstad

Foto: Pexels.com/Magda Ehlers

Met deze aanbesteding wil de gemeente Meierijstad een bijdrage leveren aan de circulaire maatschappij. De aanbesteding is zo ingericht dat partijen de mogelijkheid hebben om op innovatieve wijze een bijdrage kunnen leveren aan het zo hoogwaardig mogelijk hergebruiken van de grondstoffen die in het afval zijn verwerkt. De inschrijvers die een hoog percentage hergebruik van de waardevolle grondstoffen in de afvalstromen kan realiseren komen voor een hoge EMVI-bonus in aanmerking. De aanbestedende dienst heeft er voor gekozen om de opdracht in percelen te verdelen. De opdracht is verdeeld in twee percelen te weten:
Perceel b Bouwstromen
Betreft de afvalstromen dakafval (bedekkingsmaterialen), gipshoudend afval, grond, hout kwaliteit A en B gemengd, hout kwaliteit C, puin, vlakglas en asbesthoudend afval afkomstig van particuliere huishoudens. Dit perceel is interessant voor recyclingbedrijven in de afval- en bouwsector.
Perceel p Productstromen
Betreft de afvalstromen restafval in zakken (ongescheiden afvalstromen), grof restafval (ongescheiden afvalstromen), autobanden, eps-verpakkingen (piepschuim), klein chemisch afval en incontinentiemateriaal, kunststoffen producten gemengd, loodaccu’s, matrassen, metalen gemengd en vloerbekleding. Dit perceel is interessant voor recyclingbedrijven in de afval- en kringloopsector.
Een ondernemer kan een inschrijving indienen voor één of alle percelen.

De gemeente Meierijstad exploiteert drie milieustraten in eigen beheer. Deze milieustraten zijn gelegen in of nabij de kernen van Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode. Deze situatie komt voort uit de fusie van de gemeenten Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode tot de gemeente Meierijstad op 1 januari 2017. Alle grondstofstromen die op deze aanbesteding van toepassing worden door één contractpartner getransporteerd naar de betreffende verwerkers. Het beleid van de gemeente is gericht op een zo lokaal mogelijke circulaire economie. Werk maken met afvalscheiding is daarbij het voornaamste uitgangspunt. Beleid, innovatie en optimalisatie zullen de nieuwe overeenkomst dan ook sterk kunnen beïnvloeden. Alle maatregelen zijn daarbij gericht op meer hergebruik en hoogwaardige recycling door intensieve samenwerking tussen kringloopbedrijven, scholen, werkbedrijven en milieustraten.

De aanbestedende dienst houdt een informatiebijeenkomst op 8 december om 13:30 uur om de werkwijze van de EMVI-beoordelingsmatrix te tonen, nader toe te lichten en vragen aangaande het gebruik hiervan te beantwoorden. Van deze overeenkomst zal een verslag worden gemaakt, dat onderdeel uitmaakt van de nota van inlichtingen. Tevens licht de aanbestedende dienst tijdens deze bijeenkomst toe, hoe en waarom tot het gebruik van deze EMVI-beoordelingsmatrix is gekomen.

Aanbesteder volgt met deze aanbesteding de openbare procedure. De aanbestedende dienst wenst een raamovereenkomst aan te gaan voor drieëntwintig maanden + twee keer twaalf maanden. De looptijd van de overeenkomst is initieel van 1 mei 2023 tot 1 april 2025. Optioneel kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer met wederzijdse instemming de overeenkomst twee keer
voor een periode van één jaar verlengen. De inschrijver de zijn prijzen op te geven voor maximale duur van de raamovereenkomst. De opdracht wordt gegund aan de leverancier op basis van de ‘economisch meest voordelige inschrijving’. De ‘economisch meest voordelige inschrijving’ wordt bepaald op basis van het gunningscriterium beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned donderdag 24 november 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/280391

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *