LAN en Wi-FI – Stg voor Educatie en Beroepsonderwijs Zadkine Rotterdam – Aanbestedingsnieuws

LAN en Wi-FI – Stg voor Educatie en Beroepsonderwijs Zadkine Rotterdam

Foto: Pexels.com

De Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs Zadkine is een van de grotere opleidingscentra voor middelbaar beroepsonderwijs in Nederland. Zadkine college heeft op dit moment tweeëntwintig locaties die aangesloten zijn op het Zadkine LAN. Het netwerk is onverdeeld in de onderstaande functionele bouwblokken:
• Datacenter met Internet ontsluiting
• Distributie omgeving
• Locaties

In het datacenter bevinden zich de servers, de centrale netwerkdiensten, een dubbele internet aansluiting en de Wireless LAN controllers en voor de ontsluiting van de wireless gebruikers. Het datacenter is gekoppeld met het distributie bouwblok op basis van twee 40 Gbps verbindingen. Voor de aanbesteding zijn de wireless controllers in scope. Het distributie bouwblok bestaat uit twee switches die onderling gekoppeld zijn met een dark fiber verbinding van 40 Gbps op basis van Single mode fiber. Naast een koppeling per switch naar het datacenter, wordt op het distributie bouwblok de locaties aangesloten.
De locaties worden ontsloten met 1 of 10 Gbps (grote locaties) Single mode fiber verbindingen, afhankelijk van de grootte van de locatie. Het distributie bouwblok maakt gebruik van OSPF om de routering tussen de locaties en het datacenter in te regelen. De locaties van Zadkine zijn verdeeld in drie typen locaties:
• Groot
• Middelgroot
• Klein

Zadkine is op dit moment tevreden met het huidige (schaalbare) design en ziet geen noodzaak om bij vervanging het netwerk structureel anders in te richten. Beschreven functionaliteiten blijven dus in hoofdlijnen hetzelfde na de vervanging. Binnen de scope van dit design (distributie en locaties), kan dus gekeken worden naar vervangende apparatuur met gelijke functionaliteit.
Qua beheer wil Zadkine een stap vooruit maken door de inzet van een centraal beheer platform met minimaal de volgende functionaliteiten:
• Zero Touch Provisioning mogelijkheid voor de uitrol Edge switches op locatie;
• Schaalbare inzet en gebruik van switch templates;
• Enkelvoudig configuratie platform voor zowel switches als wireless;
• AI gebaseerde troubleshooting tools die suggesties geven over een mogelijke oplossing;
• “Deep-dive” inzicht leveren in de performance en gebruik van het netwerk en meldingen geven bij afwijkingen;
• Goed inzicht geven over de WiFi gebruikerservaring

De af te sluiten overeenkomst wordt aangegaan voor een vaste periode van twee jaar. De te sluiten overeenkomst kent een tweezijdige optie voor verlenging van driemaal één jaar. De optie houdt in dat Zadkine en de opdrachtnemer de overeenkomst in ongewijzigde vorm en onder gelijkblijvende condities voortzetten. Aanbesteder volgt in deze aanbesteding de openbare procedure. Zadkine hanteert het gunningscriterium “beste prijs-kwaliteitsverhouding”.

Bron: Tenderned donderdag 24 november 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/280393

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *