Transport en opslag museale objecten NMVW – Aanbestedingsnieuws

Transport en opslag museale objecten NMVW

Foto: pixabay.com

De aanbestedende dienst is het Nationaal Museum van Wereldculturen (NMVW). NMVW exploiteert musea op drie locaties: het Museum Volkenkunde in Leiden, het Afrika Museum in Berg en Dal en het Tropenmuseum in Amsterdam. De primaire taken van NMVW bestaan uit het bewaren, onderzoeken, restaureren, uitlenen en tentoonstellen van objecten over de hele wereld. Bij het tentoonstellen van deze objecten, staat de mensheid met haar diversiteit aan culturen, gewoontes, gedachtegangen, emoties en rituelen (over de jaren heen) centraal. In het kader van het uitoefenen van deze taken, heeft NMVW behoefte aan transport en opslag van museale objecten tussen de diverse museum- en depotlocaties
(maandelijkse rondrit).

In de maandelijkse rondrit verwachten wij vast de volgende locaties op te nemen:
• Wereldmuseum te Rotterdam;
• Museum Volkenkunde te Leiden;
• Tropenmuseum te Amsterdam;
• Depot te ’s Gravezande;
• Depot Metaalhof te Rotterdam.
Incidenteel zal ook het Afrika Museum moeten worden opgenomen in deze rondrit

De overeenkomst zal worden aangegaan voor een periode van twee jaar met viermaal de optie tot één jaar verlenging (op basis van tweezijdige verlenging) en heeft betrekking op de genoemde musea en Wereldmuseum Rotterdam. De beoogde ingangsdatum van de overeenkomst is 1 augustus 2024 en er zal een overeenkomst worden aangegaan met één opdrachtnemer. Op de overeenkomst is de ARVODI 2018 van toepassing.

Aanbestedende dienst heeft met deze raamovereenkomst als doel dat zij continu gebruik kan maken van de inzet van een kwalitatief hoogwaardige leverancier voor het transport en opslag met de museale objecten, die beschikt over de juiste competenties en vaardigheden om de museale objecten op een veilige en duurzame wijze te transporteren en op te slaan. Daarbij is het van belang dat de risico’s beperkt worden op schade aan de museale objecten en de gebouwen. Tevens is het
van belang dat de transporten tijdig en volgens een vooraf overeengekomen tijdschema plaatsvinden. De overslag en inspanningen aan de zijde van NMVW dienen zo veel mogelijk beperkt te worden. Dit alles wil de aanbestedende dienst tegen een marktconforme prijs en via een soepel proces met weinig overhead bewerkstelligen (minimale inzet bij de medewerkers van aanbestedende dienst).
Er is gekozen voor het sluiten van een raamovereenkomst, aangezien vooraf niet kan worden aangegeven hoe veel uren inzet er per transport benodigd is. De aanbestedende dienst heeft geen afnameverplichting en er wordt tevens geen omzetgarantie gegeven op basis van de raming van de financiële omvang.

Bron: Tenderned donderdag 6 april 2023https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/293870

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 7 april 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *