IT-dienstverlening – Stichting Rijnbrink – Aanbestedingsnieuws

IT-dienstverlening – Stichting Rijnbrink

Foto: Pexels.com

De aanbestedende dienst is Rijnbrink. Rijnbrink is een Provinciale Ondersteuningsinstelling (POI) voor bibliotheken in Gelderland en Overijssel. Rijnbrink ondersteunt bibliotheken en culturele organisaties met subsidiegelden die zijn ontvangen van de provincies Gelderland en Overijssel.

Tot op heden verzorgt Rijnbrink haar eigen IT-beheer. Daarnaast levert Rijnbrink ook IT-beheerdiensten aan tien bibliotheekstichtingen in de regio’s Gelderland en Overijssel. De afgelopen  periode heeft Rijnbrink geconstateerd dat zij minder vernieuwend is dan andere IT-dienstverleners in de markt. Om IT-dienstverlening professioneler te organiseren, is besloten de gehele IT-dienstverlening uit te besteden. In deze aanbesteding gaat het enkel om de IT-dienstverlening voor
Rijnbrink zelf. De bibliotheekstichtingen aan wie Rijnbrink IT-diensten levert nemen niet deel aan deze aanbesteding.
Naar aanleiding van het besluit om de IT-dienstverlening te gaan uitbesteden, heeft eind 2022 een vrijwel volledige uitstroom plaatsgevonden van betrokken personeel. Om de continuïteit te kunnen garanderen is gekozen voor de inzet van externe partijen tot het moment, dat in het kader van de nieuwe overeenkomst de IT-dienstverlening definitief zal zijn belegd.

De opdracht bestaat uit de volgende onderdelen:
• Inrichting en beheer van de volgende onderdelen:
o Servicedesk
o Werkplekken en toebehoren op basis van Microsoft365/Intune
o Ondersteuning van gebruik MS365 applicaties, zoals Word, Excel, PowerPoint, Teams.
o MS365 tenant bij Microsoft
o Netwerkvoorzieningen
o Wifi-voorziening
o Follow-me print faciliteit
o Servers, gehost als IaaS
o De externe datalijnen van de twee locaties
o Firewall
o (Interne) bekabeling in de technische ruimtes op de twee Rijnbrink locaties aan de Hunneperkade in Deventer
• Het leveren en vervangen van hardware ten behoeve van de infrastructuur (zoals switches/routers, wifi/access points, bekabeling en printers) binnen de gebouwen van Rijnbrink en de werkstations (bestaande uit diverse apparatuur: company owned, Microsoft en Apple).

In eerste instantie zal het beheer ‘as-is’ worden overgenomen, dus op basis van de bestaande installed base. Opdrachtnemer doet het operationele beheer van contracten met derden en ziet toe op de kwaliteit van de dienstverlening zoals follow-me printing of Wifi. Bij aflopen van contracten c.q. afschrijvings- of lease-/huurtermijnen kan opdrachtnemer haar eigen oplossingen (in overleg) implementeren, uiteraard voor zover deze afwijken van de huidige inrichting. Dit kan gelden voor zaken als werkplek, netwerk, hosting, firewall, Wifi en Follow-me printing.

De opdracht heeft op het moment van publicatie betrekking op honderdtachtig gebruikers. De geraamde waarde is €875.000,- voor de maximale looptijd. Aan deze raming kunt u geen rechten ontlenen. De af te sluiten overeenkomst heeft een initiële looptijd van vier jaar. De verwachte ingangsdatum van de overeenkomst is 1 augustus 2023. De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om de overeenkomst onder dezelfde condities tweemaal te verlengen met drie jaar. Aanbesteder volgt een openbare procedure. Als criterium voor gunning wordt de beste prijs-kwaliteitsverhouding gehanteerd.

Bron: Tenderned donderdag 6 april 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/293858

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 7 april 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *