Transformatie ‘Zandkasteel’ t.b.v. Amsterdam International Community School – Aanbestedingsnieuws

Transformatie ‘Zandkasteel’ t.b.v. Amsterdam International Community School

Pprojectgebied zandkasteel. © Gemeente Amsterdam

De Amsterdam International Community School (AICS) is dé internationale school van Amsterdam en onderdeel van de onderwijsstichting Esprit Scholen. Het internationaal onderwijs is één van de belangrijkste pijlers van Esprit Scholen en de AICS is hiervan een drijvende kracht. De AICS is op dit moment gehuisvest in een tijdelijke huisvesting aan de Prinses Irenestraat. Voor de gebruikers van deze vestiging wordt momenteel nieuwbouw gerealiseerd aan de A.J. Ernststraat. De vraag naar internationaal onderwijs neemt in rap tempo toe. Om invulling te kunnen geven aan
deze vraag, is een tweede vestiging van de AICS noodzakelijk. De gemeente Amsterdam heeft hiervoor 3 torens van het zogenoemde Zandkasteel in Amsterdam Zuidoost aangekocht met een BVO van 16.797 m2. De overige 7 torens worden door Wonam ontwikkeld o.a. tot woningen. Het gehele gebouw is een gemeentelijk monument. De realisatie van de school verloopt in twee fases: enerzijds de renovatie/demontage en anderzijds de transformatie. Het renovatiedeel bestaat uit gevelherstel, renoveren kozijnen en demontage binnenzijde gebouw. Dit werk is reeds in opdracht gegeven en wordt in 2021 uitgevoerd. Onderhavige aanbesteding heeft betrekking op de transformatie van het gebouw tot school. Bij
aanvang van de gunningsfase wordt het concept STABU-bestek verstrekt. De werkzaamheden omvatten op hoofdlijnen de volgende onderdelen.
Bouwkundig

 • Herindelen en realiseren van de onderwijsruimtes (scheidingswanden, plafonds etc.). Inclusief vloer- en wandafwerking;
 • Constructieve ingrepen t.b.v. de nieuwe indeling realiseren (o.a. vloer- en wandsparingen en het plaatsen van een nieuwe noodtrap);
 • Brandwerende voorzieningen;
 • Aanpassen en realiseren van de vaste inrichting.

Werktuigbouwkundig

 • Bestaande luchtbehandelingskasten dienen te worden gereviseerd en hergebruikt;
 • Luchtkanalen tot schachtuitrede dienen te worden schoongemaakt en hergebruikt.
 • Kanaalwerk op de verdiepingen dienen nieuw te worden aangebracht. (Conform Frisse Scholen klasse B);
 • De bestaande radiatoren dienen hergebruikt te worden voor het afgiftesysteem van de verwarmingsinstallatie;
 • De bestaande sprinklerinstallatie dient te worden gehandhaafd en waar nodig aangepast en hersteld;
 • Installeren waterinstallatie; 
 • Installeren afvoerinstallatie.

Elektrotechnisch
– Hergebruik en aanpassen van:

 • o Veiligheidsinstallaties (brand, ontruiming en inbraak);
 • o Verlichtingsinstallatie (o.a. ombouw bestaande armaturen);
 • o Data-installaties;
 • o Centrale energievoorzieningen en krachtinstallaties.

Toren A-C van het Zandkasteel krijgen het adres Bijlmerplein 1000, dit ligt aan de rand van het winkelcentrum de Amsterdamse Poort in een drukke stedelijke omgeving. Het gebied kenmerkt zich door de scheiding van voetgangers en autoverkeer op verschillende niveaus. Hierdoor
bevinden de entrees van het gebouw zich ook op meerdere niveaus. Enerzijds in het voetgangersgebied aan het Bijlmerplein en anderzijds langs de Hoogoorddreef. De hoofdentree bevindt zich in toren A in het voetgangersgebied aan het Bijlmerplein. Zowel de tuinen als de bebouwing behoren tot het werkgebied. De garage is in eigendom van Wonam en kan tijdens de uitvoering door de aannemer gebruikt worden voor 20
parkeerplaatsen.
De opdrachtgever wil in dit transformatieproject expliciet samenwerken met de opdrachtnemer in zowel de bouwteam- als in de realisatiefase. Dat betekent dat er twee opdrachten met ieder een andere contractvorm van toepassing zullen zijn. Indien er geen akkoord wordt bereikt over de hoogte van de aannemingssom kan opdrachtgever, conform het gestelde in de bouwteamovereenkomst, eenzijdig besluiten om aan de geselecteerde marktpartij géén opdracht te verstrekken voor de realisatiefase. Omdat de opdracht niet wordt ingedeeld in percelen is de opdrachtgever op zoek naar een aanmelding waarin alle disciplines (B/W/E) vertegenwoordigd zijn met een bewezen succesvolle samenwerking. De aanbestedingsprocedure wordt gevoerd volgens de Europese niet openbare procedure overeenkomstig hoofdstuk 3 van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016). De opdrachtgever hanteert een taakstellend budget voor deze opdracht. In de gunningsleidraad wordt het bedrag van het taakstellend budget gecommuniceerd. De inschrijver die de kwalitatief beste inschrijving indient, komt in beginsel in aanmerking voor gunning. 

Bron: Tenderned 5 januari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/216083

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *