Trajectaanpak N417 Provincie Utrecht – Aanbestedingsnieuws

Trajectaanpak N417 Provincie Utrecht

Kaart: Provincie Utrecht

De provinciale weg N417 (Koningin Wilhelminaweg/Tolakkerweg) tussen Maartensdijk en Hollandsche Rading krijgt in 2020 een grote onderhoudsbeurt over een lengte van circa 4,5 kilometer. Dit onderhoud betreft het gedeeltelijk vervangen van de fundering en het opnieuw asfalteren van de weg vanaf de rotonde Nieuwe Weteringseweg (N234) in Maartensdijk tot de Vuursche Dreef in Hollandsche Rading. Tegelijkertijd worden een aantal aanpassingen uitgevoerd op en om de weg.

De N417 is een zogeheten gebiedsontsluitingsweg tussen Maartensdijk en Hollandsche Rading. Dat wil zeggen dat de weg is bedoeld voor doorgaand, regionaal verkeer dat veilig en binnen een redelijke tijd van de ene naar de andere plaats moet kunnen rijden. De N417 is een vrij smalle en drukke weg waaraan ook veel mensen wonen en bedrijven gevestigd zijn.

Tijdens het groot onderhoud worden de volgende aanpassingen op en om de weg uitgevoerd:

 • Instellen maximumsnelheid 60km/u waar het nu 80 km/u is;
 • Vervangen van de betontegels van het fietspad door asfalt;
 • Verbeteren verlichting en bebording van de 3 voetgangersoversteekplaatsen op de Tolakkerweg in Hollandsche Rading;
 • Oversteekmogelijkheid realiseren met bebording voor bromfietsers naar fiets/bromfietspad vanaf Tolakkerweg 117.
 • Verbeteren van het smalle tegelwandelpad aan de westzijde van de N417 en nieuwe tegels aanbrengen.

De werken in deze aanbesteding omvatten in grote lijnen:

Reconstructie en groot onderhoud wegverhardingen:

 •     Reconstructie asfaltconstructie en fundering.
 •     Groot onderhoud aan de verharding, vervangen van tussen- en deklagen.

Reconstructie en groot onderhoud wegverhardingen fietspad:

 •     Reconstructie asfaltconstructie en fundering.
 •     Groot onderhoud aan de asfaltverharding, vervangen van deklagen.
 •     Groot onderhoud aan elementenverhardingen, vervangen van tegels fietspad.

 Maatregelen voor de verkeersveiligheid

 •     Het aanbrengen van een dubbele doorgetrokken streep en glasbollen tussen de komgrenzen.
 •     Het verbeteren de zichtbaarheid van de 3 voetgangersoversteekplaatsen binnen de bebouwde kom van Hollandsche Rading.

De opdrachtgever is voornemens om de werkzaamheden vanaf september 2020 over maximaal acht weekenden verspreid te laten uitvoeren.

De diverse onderdelen (o.a. wegverharding, verkeersveiligheid, etc.) van deze aanbesteding worden gebundeld in één project, omdat de onderdelen elkaar direct beïnvloeden. Aanbesteder is van oordeel dat sprake is van één opdracht en derhalve geen sprake is van een samengevoegde opdracht. De afstemming van de onderdelen en fasering van werkzaamheden is daarom beter te realiseren door te werken met één contractpartij.

Bron: Provincie Utrecht en Tenderned 22 april 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/193247

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *