Touringcarvervoer SARO! Rotterdam e.o. – Aanbestedingsnieuws

Touringcarvervoer SARO! Rotterdam e.o.

©ZAZ

De aan te besteden opdracht wordt als volgt gedefinieerd: het inzetten van busvervoer voor medewerkers en leerlingen van LMC-scholen naar locaties in zowel het binnen- als het buitenland. De opdracht heeft voornamelijk betrekking op het vervoeren van leerlingen binnen het Voortgezet Onderwijs en een enkele keer het Primair Onderwijs (Kind en Onderwijs). Het grootste aantal reizen gaan naar een locatie binnen Nederland.
Buiten de scope van de opdracht valt:
• Taxivervoer;
• Pakketreizen, waarbij eventueel (bus)vervoer ook onderdeel van de opdracht kan zijn.
Opdrachten die vóór aanvang van de nieuw te sluiten overeenkomst besteld zijn, worden nog afgenomen bij die betreffende partij. Het kan dus voorkomen dat bij de start van de overeenkomst in verhouding wat minder busreizen worden afgenomen.

LMC Voortgezet Onderwijs gaat fuseren met Kind en Onderwijs Rotterdam en gaan vanaf 1 januari 2024 verder onder de naam SARO!. De busritten van beide organisaties worden in deze aanbesteding ondergebracht.
De uitgaves van LMC aan busritten waren de afgelopen jaren circa:
2020: € 100.000,- inclusief btw
2021: € 200.000,- inclusief btw
2022: € 500.000,- inclusief btw
Daarbovenop geeft Kind en Onderwijs ongeveer € 50.000,- inclusief btw per jaar uit aan busritten.
De omzet in de jaren 2020 en 2021 is niet representatief voor de daadwerkelijke afname gezien Covid, en laten we voor de indicatie van de opdracht buiten beschouwing.
LMC schat de waarde van deze overeenkomst (over vier jaar) op maximaal € 2.750.000,- inclusief btw. Hierin worden zowel de busritten van LMC als voor Kind en Onderwijs ondergebracht. De omvang van de opdracht kan gedurende de overeenkomst fluctueren. Aan deze opgave kunnen geen rechten worden ontleend.

De aanbesteding leidt tot een raamovereenkomst met maximaal drie leveranciers, met een looptijd van maximaal vier jaar.
De reden daarvoor is dat niet exact vast te stellen is hoeveel busreizen gemaakt zullen worden gedurende de overeenkomst. De behoefte aan deze dienstverlening kan erg verschillen en ook de ontwikkelingen binnen LMC hebben mogelijk invloed op de mate van afname van het busvervoer. De overeenkomst is door de aanbestedende dienst tussentijds te beëindigen met een opzegtermijn van zes maanden. Van rechtswege eindigt de overeenkomst op 31 maart 2028 of indien de opgegeven omvang eerder wordt gerealiseerd dan de einddatum van de raamovereenkomst. Aanbesteder volgt de openbare procedure.

Bron: Tenderned vrijdag 8 december 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/319017

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 11 december 2023

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *