Realisatie kindcentrum de Kring Lelystad – Aanbestedingsnieuws

Realisatie kindcentrum de Kring Lelystad

illustratie: pixabay.com

Doel van deze aanbesteding is om een opdrachtnemer te selecteren die zorg draagt voor het bouwrijp maken van de grond, een schoolgebouw voor basisonderwijs en een 1.3 gymzaal. Voordat de nieuwbouw kan worden gerealiseerd, dient het huidige schoolgebouw te worden gesloopt. Aanbesteder wil de sloop van het huidige schoolgebouw De Kring als optie uitvragen bij deze
aanbesteding. Nadat de selectiefase is afgerond, wordt bekend gemaakt of de sloop onderdeel uitmaakt van de uitvraag en de uiteindelijke gunning. Aanbesteder is op zoek naar een marktpartij die het bestek kan uitwerken in werk- en productietekeningen en de nieuwbouw kan realiseren.

De door de gemeente gewenste situatie is een duurzaam en toekomstbestendig basisschoolgebouw en een gymzaal te realiseren, die optimaal faciliterend zijn voor het onderwijsconcept van Kindcentrum “de Kring”. Het gebouw van de Kring, moet een aansprekend bouwwerk worden op een centrale locatie in de wijk, met ‘Groen’ en ‘Onderscheidend’ als kernbegrippen. De eisen die aanbesteder aan de te realiseren nieuwbouw stelt, zijn neergelegd in het bestek, dat tegelijkertijd met de gunningsleidraad aan de geselecteerde gegadigden wordt gepubliceerd. Om gegadigden een indruk te geven van de eisen worden hieronder een niet-limitatief en onder voorbehoud van wijzigingen en nadere verduidelijking, de belangrijkste eisen opgesomd. Om de ambities van aanbesteder te bewerkstelligen moet het gebouw onder andere voldoen aan de volgende eisen:
 Minimaal energieneutraal (ENG);
 Gasloos;
 Onderhoudsarm t.a.v. exploitatie;
 Frisse Scholen klasse B.

Het taakstellend budget voor de opdracht is vastgesteld op €9.000.000,- (inclusief BTW). Dit budget is het beschikbare investeringsbudget minus het taakstellend budget voor de adviseurskosten. Aanbesteder volgt een niet-openbare procedure.

Bron: Tenderned vrijdag 8 december 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/319072

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 11 december 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *