Levering en installatie AV-oplossingen Arnhem en Renkum – Aanbestedingsnieuws

Levering en installatie AV-oplossingen Arnhem en Renkum

©ZaZ 2021

De Connectie heeft als doelstelling een optimale invulling te geven aan de audiovisuele voorzieningen van de raadzalen, commissiekamers, trouwzaal, B&W kamer en evenementenruimten als stadhuishal en burgerzaal voor de locaties van gemeente Arnhem en Renkum. Hieraan wil De Connectie graag de volgende kernbegrippen meegeven: bedrijfszekerheid,
gebruiksvriendelijkheid, toekomstbestendigheid, multifunctioneel, uitstraling en een esthetische afwerking.
Met deze aanbesteding beoogt aanbestedende dienst een partner te selecteren die met de ingeschreven aanbieding in staat is AV-oplossingen te realiseren in samenwerking met De Connectie en de betrokken gebruikers.
Een partij welke middels expertise, ervaring, certificering, capaciteit, partnerschap en consultancy in staat is om in de uitvoering tot een goede oplevering te komen conform vraagspecificatie, met zo laag mogelijke kosten tegen een zo hoog mogelijke kwaliteit, binnen de tijd, en naar tevredenheid van eindgebruiker en opdrachtgever.

In de toekomstige opdracht en uitvoering kan de leverancier niet alleen de afgesproken AV-voorzieningen leveren, maar ook regie voeren, adviseren, plannen, ontwerpen en offertes opstellen. Daarnaast kan de leverancier projectimplementaties en installaties uitvoeren, programmeren, afregelen en beproeven. Ook zal de leverancier de beoogde audiovisuele oplossingen in de betrokken ruimten binnen de gemeenten Arnhem en Renkum opleveren, opleiden, beheren en onderhouden.

De verwachte opdrachtwaarde voor de ruimten van gemeente Arnhem bedraagt ca. €750.000,-, exclusief BTW.
Voor de ruimten van de gemeente Renkum is een maximaal plafond bedrag (Inclusief aanschaf, implementatie, onderhoud en support) beschikbaar van €250.000,- exclusief BTW.
De aanbestedende dienst kan op voorhand geen enkele garantie geven voor het aantal te verstrekken opdrachten en
de te verwachten omzet. Aan de afgegeven cijfers kunnen geen rechten worden ontleend. De raamovereenkomst wordt afgesloten voor de locaties die door de gemeenten in gebruik zijn of gedurende de overeenkomst in gebruik worden genomen waar het specifieke en  evenementenruimte betreft.
Op het moment van publicatie betreft het de volgende locaties/ruimten:
• Stadhuis Arnhem
o Raadzaal
o Commissiekamer 1 (CK1) ‘Rijnstroom’
o Commissiekamer 2 (CK2) ‘Landgoed’
o Commissiekamer 3 (CK3) ‘Festival’
o Commissiekamer 4 (CK4) ‘Atelier’
o Commissiekamer 5 (CK5) ‘Walburgis’
o Burgerzaal
o Stadhuishal
o Scheepenzaal
o Trouwzaal
o B&W kamer
• Gemeentehuis Renkum
o Raadzaal
o Trouwzaal

De aanbestedende dienst is van plan een overeenkomst te sluiten met één opdrachtnemer en met een looptijd van drie jaar met een optie tot verlenging van twee keer één jaar. De ingangsdatum van de overeenkomst zal zijn 1 mei 2024. Aanbesteder volgt met deze aanbesteding de openbare procedure.

Bron: Tenderned zaterdag 9 december 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/319188

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 11 december 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *