Total engineering basisteambureau Politie Weert – Aanbestedingsnieuws

Total engineering basisteambureau Politie Weert

Bron: © Politie

Het basisteambureau Weert is op dit moment gehuisvest aan de Kasteelsingel 99 in Weert. Op basis van diverse studies is vastgesteld dat het basisteam Weert moet worden gehuisvest op een nieuwe locatie. De Politie heeft voor de nieuwe locatie een perceel gelegen aan de Schepenlaan te Weert kunnen verwerven ter grootte van 3.100 m² waar nieuwbouw gerealiseerd zal worden. Het kavel is gelegen op een bedrijventerrein Centrum-Noord aan de noordzijde van het stadscentrum van Weert. Gelegen tussen de Schepenlaan en de Eindhovenseweg heeft het plot een prominente zichtlocatie. Het nieuwbouw politiebureau biedt huisvesting aan het Basisteam Weert, welke de kerntaken van de politie met een eigen teamgebied uitvoert. Naast een (kantoor)werkplek is het de ‘huiskamer’ waar de politiemedewerker na een soms heftige dienst weer tot rust kan komen. De
huisvesting voorziet in een publieksgebied voor contact met de burger en ketenpartners, een politiewerkgebied voor de medewerkers en een ophoudgebied voor arrestanten. Daarnaast is er een functioneel buitenterrein voor o.a. dienstvoertuigen.

Het project is gedefinieerd als het ontwerpen en het realiseren van nieuwbouw voor het basisteambureau van ca. 1.150 m² BVO (uitgaande van de huidige formatie en de vastgestelde ruimtenormering), waarbij o.a.:

 • het ontwerp wordt gerealiseerd conform de uitgangspunten als beschreven in het Beeldkwaliteitsplan;
 • het gebouw vooral doelmatig en functioneel is en voldoet aan het gestelde in de door de Politiebouwmeester opgestelde Uitgangspunten ruimtelijke kwaliteit Politie (URKP) ;
 • De architectuur van het gebouw is tijdloos en robuust en is herkenbaar als een gebouw voor de politie als maatschappelijke organisatie;
 • het huisvestingsconcept van de Politie (verwerkt in het Specifiek Programma van Eisen Weert) met onderdelen zoals Activiteit gerelateerd werken (AGW), flexibele werkplekken, met partners werken in een samenwerkingsgebied, is verwerkt;
 • de nieuwbouw voldoet aan de duurzaamheidsambitie van de Politie t.w. energie neutraal gebouw (ENG);
 • op het terrein minimaal 57 parkeerplaatsen op maaiveldniveau en een gebouwde stalling gerealiseerd worden;
 • een ontwerp is uitgewerkt en afgestemd met een afvaardiging van de gebruikers;
 • het gebouw dient te voldoet aan wet- en regelgeving;
 • het ontwerp wordt vertaald naar een technische omschrijving t.b.v. prijsvorming van de opdracht voor uitvoering.

Het binnenklimaat, de verlichting en de akoestiek zijn belangrijke aandachtspunten vanuit de toekomstige gebouwgebruikers. Daarnaast zullen privacy, zicht van buiten naar binnen, ook op het buitenterrein, logistiek en de gebouwbeveiliging aandacht vragen. De Politie wenst een flexibel en efficiënt ontwerp met een gunstige bruto-netto verhouding.

De te realiseren nieuwbouw kent de volgende gebieden:

 • Publieksgebied/samenwerken: deze ruimte is opgedeeld in een publiekszone met een ontvangstdesk, wachtruimte en spreekkamers en een samenwerkzone toegankelijk voor ketenpartners van de Politie;
 • Werkplekken politiegebied: een open werkruimte met afscheidingen door middel van bijvoorbeeld concentratiewerkplekken, kasten, vergaderruimtes, etc.;
 • Ondersteunende ruimten politiewerkgebied: sanitaire voorzieningen (toiletten en douches), pantry, opslagruimtes, serverruimte, etc.;
 • Ophoudgebied: gebied met diverse ruimtes voor het afhandelen van arrestantenzaken, bijvoorbeeld een ophoudruimte (tijdelijk in verzekering stellen arrestant), verhoorruimtes en fouilleerruimte. Dit gebied is alleen door geautoriseerde politiemedewerkers te betreden;
 • Buitenterrein met op maaiveldniveau 57 parkeerplaatsen, waarvan een gedeelte binnen een afsloten omheining. Daarnaast biedt het omsloten buitenterrein plaats aan een gebouwde stalling voor o.a. motoren, fietsen en opslag.

Tot de total engineering opdracht behoren in ieder geval ook de volgende onderdelen:
• Het verzorgen van alle benodigde activiteiten om te komen tot de benodigde vergunningen binnen het vigerende bestemmingsplan (incl. gebruiksvergunning) zodat het ontwerp gerealiseerd kan worden en de locatie in gebruik genomen kan worden;
• Het voeren van benodigd overleg met bevoegd gezag en nutsbedrijven;
• De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het integrale, multidisciplinaire ontwerp binnen het taakstellend budget en binnen het gestelde Programma van Eisen;
• Budgetcoördinatie maakt onderdeel uit van de opdracht;
• De Politie maakt gebruik van een groot aantal raamovereenkomsten voor diverse leveringen en diensten gelieerd aan huisvesting. Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij op aangeven van de Politie, de betreffende leveringen en diensten
meeneemt in zijn ontwerpwerkzaamheden. Zo zijn er raamovereenkomsten voor los meubilair, catering, toegangsbeveiliging, gebouwstoffering, audiovisuele advisering en sanitaire supplies. Tijdens de uitvoering van de opdracht kunnen er op dit vlak
veranderingen optreden qua aantal en de inhoud van deze raamovereenkomsten;
• Inhoudelijk afstemming met interne adviseurs vanuit de Politie, zoals een securityadviseur, Politie bouwmeester en een adviseur technisch beheer;
• In het ontwerp en het Bestek dient rekening gehouden te worden met algemene duurzaamheid en “proven technology”

 Voor de verdeling van de bouwkosten over de elementen wordt op dit moment uitgegaan van het volgende taakstellende budget: Ca. €2.600,- /m2 BVO, terrein excl. parkeren €151.000,-,parkeren €3.830,- per parkeerplaats. 

De Politie heeft het voornemen over te gaan tot het sluiten van een overeenkomst met één opdrachtnemer gedurende de duur van het project (tot en met de realisatiefase). De verwachte ingangsdatum is 16-12-2021.
De gevolgde procedure is een niet-openbare aanbesteding die uit twee fasen bestaat. De eerste fase is de aanmeldingsfase.

Bron: Tenderned 6 mei 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/227065

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *