Tolk- en vertaaldiensten Veiligheidsregio Gelderland-Zuid – Aanbestedingsnieuws

Tolk- en vertaaldiensten Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Image: pixabay.com/Geralt

Deze aanbesteding wordt uitgevoerd door team inkoop van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) in samenwerking met GGD Gelderland Zuid. De VRGZ treedt hierbij op als aanbestedende dienst namens de GGD Gelderland-Zuid (GGD-GZ). De GGD-GZ is Opdrachtgever.

Binnen de GGD-GZ wordt gebruik gemaakt van tolkdiensten bij de verschillende contacten en consulten met inwoners van onze regio die de Nederlandse taal niet machtig zijn. Het doel van de GGD-GZ is het signaleren en voorkomen van gezondheidsproblemen en het toegankelijk maken van zorg voor verschillende doelgroepen. En waar nodig voor inwoners/direct betrokkenen veiligheid creëren. Hiervoor is het noodzakelijk om op een heldere manier te communiceren.
Wanneer er een gesprek plaatsvindt met iemand die de taal onvoldoende beheerst, belt de GGD-GZ medewerker de tolkentelefoon. Dit gebeurt vrijwel altijd ad hoc, omdat voorafgaand aan de afspraak niet altijd duidelijk is of iemand het Nederlands voldoende beheerst. Een andere reden is dat bij het vooraf reserveren van een tolk bij een no-show van een inwoner wel de kosten in rekening worden gebracht. De ervaring is dat het regelmatig voorkomt dat inwoners niet verschijnen bij een afspraak en daarom wordt er, met het oog op de kosten, vrijwel altijd gekozen voor het ad hoc inschakelen van een tolk.

De gebruikers van de tolkdiensten zijn allemaal GGD-GZ medewerkers die inwonercontact hebben. Het type inwoner en het soort gesprek is afhankelijk van de dienst die de GGD-GZ levert. Het kan gaan om opvoedkundig advies aan ouders, gesprekken rondom seksualiteit en SOA’s, gesprekken over mogelijk huiselijk geweld of kindermishandeling en gesprekken met verwarde dakloze personen. Voor de gesprekken met vluchtelingen uit de Oekraïne en reguliere vluchtelingen zijn de kosten voor
het tolken voor VWS en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Dit valt buiten de scope van deze aanbesteding. Wel is het belangrijk om in gedachte te houden dat een groot deel van de vluchtelingen statushouder wordt. Wanneer mensen statushouder zijn geworden zijn de kosten voor een tolk wel voor de GGD-GZ. De prognose is dat het aantal statushouders de komende vier jaar toeneemt. Daarmee neemt ook de behoefte aan tolken toe. Op dit moment heeft 26% van de inwoners in Gelderland Zuid een migratieachtergrond (vluchteling, statushouder, expat, migrant) dit aandeel zal in de toekomst toenemen.

De opdracht krijgt de vorm van een raamovereenkomst voor de verlening van diensten. De raamovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van vierentwintig maanden met de mogelijkheid om de raamovereenkomst onder gelijkblijvende voorwaarden tweemaal voor telkens de duur van maximaal twaalf maanden te verlengen. De aanbesteding wordt voor mededinging opengesteld via een openbare procedure. Aanbestedende dienst gunt de opdracht op grond van de naar het oordeel van de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV).

Bron: Tenderned zondag 16 april 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/294997

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 18 april 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *