Collectief vervoer Probedrijven – Aanbestedingsnieuws

Collectief vervoer Probedrijven

©ZAZ

Probedrijven N.V. zorgt met gemeenten voor passende en duurzame banen voor inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt. Probedrijven is op zoek naar busvervoer met touringcars op een aantal vaste routes. Daarnaast is er behoefte aan vervoer met kleinere taxibusjes uit de omliggende dorpen en plaatsen, op routes waar busvervoer niet passend lijkt. De huidige overeenkomst die Probedrijven heeft bestaat uit het vervoeren van “mensen met een beperking” van een aantal ophaalpunten in de kop van Noord-Holland naar Probedrijven en weer terug. Deze dienstverlening is noodzakelijk omdat de bedrijfsvoering afhankelijk is van de inzet van deze mensen op locatie. Zonder dit collectief vervoer kunnen deze mensen niet dagelijks hun werkzaamheden uitvoeren. In de huidige situatie worden er dagelijks gemiddeld zeven touringcar ritten uitgevoerd en zes ritten met een taxibusje.

Door de bouw van een nieuw complex is de verwachting dat het collectief vervoer na ongeveer twee jaar, afhankelijk van de oplevering van de nieuwbouw, gedeeltelijk kan worden afgeschaald. Er zullen op dat moment minder taxibusjes en touringcars nodig zijn en de aanbestedende dienst wil dan de mogelijkheid hebben om bepaalde ritten en/of routes te laten vervallen. Dit betreft waarschijnlijk de rit van Huisduinen Den Helder – Schagen, maar dit is onder voorbehoud.

De aanbestedende dienst wenst met één inschrijver een overeenkomst met betrekking tot collectief vervoer te sluiten. De looptijd van deze overeenkomst is drie jaar met een optionele eenzijdige verlenging door de aanbestedende dienst van maximaal twee keer één jaar. De geraamde waarde van de overeenkomst is €1.875.000,-. Deze raming is gebaseerd op de spend in het huidige contract. Aanbesteder volgt de openbare procedure en gunt aan de inschrijver die een geldige inschrijving heeft ingediend en de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned zondag 16 april 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/294972

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 18 april 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *