Bouwrijp maken van Om de Weede in Hasselt – Aanbestedingsnieuws

Bouwrijp maken van Om de Weede in Hasselt

De gemeente Zwartewaterland ontwikkelt het gebied Om de Weede in Hasselt. Voor deze uitvraag draait het om het bouwrijp maken van fase 1 (van fase 1B) van de nieuwe woonwijk. De opdracht bevat een optionele herhalingsopdracht voor fases 2 en 3.  De deadline voor de aanbesteding is gesteld op 16 mei 2023 en op 18 mei 2023 wordt de gunningsbeslissing naar verwachting bekend gemaakt. 

De gemeente Zwartewaterland is op 1 januari 2001 ontstaan, uit de samenvoeging van Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis en telt circa 23.000 inwoners. De gemeente ligt volgens de aanbestedingsstukken prachtig “in het stroomgebied van het Zwartewater, in Noordwest Overijssel. Zwartewaterland is een van de kleinere plattelandsgemeenten in Overijssel”.

©ZwarteWaterland 2023
Inmiddels is deel 1A bewoond en starten de plannen voor het bouwrijp maken van deel 1B. Voor deel 1B worden circa 220 woningen gebouwd en het project is opgesplitst in 3 verschillende fases. Fase 1 betreft het westelijke en noordelijke deel van het projectgebied waarbij circa 120 woningen worden gebouwd en een nieuwe watergang wordt ontgraven. In fase 2 worden circa 55 woningen gebouwd en in fase 3 circa 45 woningen.
Het nieuwe woongebied wordt geheel ingericht met oppervlakkige afstroom richting wadi’s die het regenwater afvoert richting de watergang Nieuwe Weede. Het doel van onderhavige uitvraag is het bouwrijp maken van fase 1 (van fase 1B) van de nieuwe woonwijk, met een optionele herhalingsopdracht voor fases 2 en 3. Het bestek betreft een RAW Raamovereenkomst met fictieve hoeveelheden van het gehele project, Fase 1, 2 en 3. Voor fase 1 wordt na gunning een nadere overeenkomst opgesteld. 
De geraamde waarde is blijkens TenderNed 3 miljoen.
De opdracht is gepubliceerd via https://s2c.mercell.com/today/36573

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *