Toeristische marketing voor de gemeenten Castricum en Bergen – Aanbestedingsnieuws

Toeristische marketing voor de gemeenten Castricum en Bergen

Foto: Pixabay.com

Voor de gemeenten Castricum en Bergen is BUCH ( Binnen het domein Ruimtelijke Ontwikkeling van de BUCH zorgt team Beleid en Vastgoed
voor het ontwikkelen en uitvoeren van beleid op het gebied van Economische Zaken – Recreatie & Toerisme. Dit doet zij voor alle vier de gemeenten: Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo.) op zoek naar een marketingcommunicatiebureau dat vanaf 2021 de lokale toeristische marketing van de twee gemeenten verzorgt. Zo kan er sneller geschakeld en efficiënter gewerkt worden. Buch wil daarom een raamovereenkomst afsluiten met één dienstverlener. Raamovereenkomst betekent in dit geval dat er geen afnameverplichting is gedurende de looptijd van deze overeenkomst. De grootte van de tussentijdse (deel)opdrachten (op basis van het uitvoeringsplan) is onder meer afhankelijk van actualiteiten, politieke besluitvorming en externe factoren (te denken valt aan bijvoorbeeld COVID-19 omstandigheden). De contractduur van de raamovereenkomst is twee jaar met als optie twee maal een verlenging van één jaar. 


De gemeenten Uitgeest en Heiloo willen de toeristische marketing graag lokaal uitbesteden en doen niet mee met deze Europese aanbesteding. Dit behoort tot de mogelijkheid gezien de eigen aanbestedingsentiteit en grootte van de opdrachtwaarde. Aan de genoemde antallen/hoeveelheden in de opdrachtomschrijving en aanbestedingsstukken kunnen geen rechten worden ontleend.  De fase waarin de toeristische marketing is ontwikkeld, verschilt per gemeente. Zo is er in de gemeente Castricum een ingeburgerd concept met logo en campagnes. In de gemeente Bergen wordt het beleid met betrekking tot marketing en gastheerschap op dit moment ontwikkeld, waarna de toeristische marketing een structurele invulling kan krijgen. Ieder jaar worden er met het bureau afspraken gemaakt over de werkzaamheden die opgepakt gaan worden voor de toeristische marketing.

De gemeente Bergen bestaat uit de drie kernen: Bergen, Schoorl en de Egmonden (Egmond-Binnen, Egmond aan Zee (meest toeristisch) en Egmond aan den Hoef). De dorpen die bij de gemeente horen zijn: Aagtdorp, Bergen aan Zee, Bregtdorp, Camperduin, Catrijp, Egmond aan den Hoef, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen, Groet, Hargen, Rinnegom, Schoorl, Schoorldam (gedeeltelijk), Wimmenum en de badplaatsen
(die geen woonkern vormen): Hargen aan Zee, Schoorl aan Zee. Alle dorpen liggen in de Nederlandse provincie Noord-Holland. De gemeente telt ongeveer 30.000 inwoners en heeft een oppervlakte van 119,85 km² (waarvan 22,70 km² water). De gemeente is een populaire toeristische bestemming, vooral vanwege het strand en de badplaatsen langs de Noordzeekust. Daarnaast staat de kern Bergen bekend als kunstenaarsdorp. Er is geen treinstation in de dorpen. Er zijn wel busverbindingen vanaf treinstation Alkmaar.
Het budget voor marketing is nog niet bekend. Dit hangt af van het ambitiedocument ‘Marketing vanuit goed gastheerschap’ en de keuzes die het college en de raad maken. Op het moment dat er behoefte is aan toeristische marketing en promotie, kan dit binnen de raamovereenkomst worden weggezet. Gedacht wordt aan een besteding tussen € 40.000 en € 70.000 per jaar.

De gemeente Castricum bestaat uit een aantal dorpen: Castricum, Limmen, Akersloot, Bakkum en De Woude, die liggen in de Nederlandse provincie Noord-Holland. De gemeente telt rond de 35.500 inwoners en heeft een oppervlakte van 59,92 km² (waarvan 10,46 km² water). Het heeft duinen en strand bij Bakkum en Castricum aan Zee. Er is daarnaast watersport op het Alkmaardermeer bij Akersloot. Er is een treinstation in Castricum. Van alle kernen binnen de gemeente zijn Castricum (aan Zee) en Bakkum het meest toeristisch. Castricum besteedt ca. € 90.000 à € 100.000 per jaar aan toeristische marketing en promotie. Over de werkzaamheden en begroting worden jaarlijks afspraken gemaakt met
het reclamebureau.

Uitgebreide informatie is te vinden in de bijlagen:
Bijlage: Achtergrondinfo beleidskaders regionaal gemeente BUCH
Bijlage: Achtergrondinfo Promotiecampagne gemeente Castricum

Het zou fijn zijn als deze bijlagen ook vindbaar zijn bij de aanbestedingsdocumenten , dat is de redactie van uw Aanbestedingsnieuws nog niet gelukt. Meer uitgebreide informatie over de huidige situatie en de gewenste situatie en gewenste werkzaamheden vindt u in de aanbestedingsdocumenten.

Bron: Tenderned 20 juli 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/200835

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *