Nieuwbouw Sporthal Sportboulevard De Engh Soest – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw Sporthal Sportboulevard De Engh Soest

Bestaande bouw Sportboulevard De Engh
Foto: Google Streetview

De aan te besteden opdracht betreft de bouwkundige en installatietechnische uitvoering van de nieuwbouw van een sporthal, groot circa 2.000 m2 en de verbouwing van een deel van de bestaande sportaccommodatie De Engh, ter grootte van circa 800 m2. De uitvoering van werkzaamheden omvat tevens de verplaatsing (en tijdelijke opslag tijdens de uitvoering) van het bestaande zonnepanelenveld, echter de aanpassing c.q. herinrichting van het terrein valt buiten de opdracht. Voorts dient de opdrachtnemer de sporttechnische inrichting te coördineren, welke een directielevering voor dit werk zal zijn. De opdracht bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Nieuwbouw van een sportzaal deelbaar in 2 zaaldelen (circa 29 x 44,2 m) met nevenfuncties zoals kleed- en douchevoorzieningen, berging en vergadervoorziening.
 • Interne verbouwing van de bestaande entree, toiletgroep, horeca en de kleedkamers sporthal t.b.v een goede ontsluiting van de nieuwe sporthal.
 • Verplaatsen van het bestaande zonnepanelenveld naar het dak van de nieuwe sporthal.

Het ontwerp voor de nieuwe sporthal en de verbouwing van de bestaande accommodatie wordt thans in een total engineeringsopdracht van de gemeente Soest uitgewerkt door het architectenbureau AG Nova uit Amersfoort. Samen met haar partners zorgt AG Nova voor de volledige uitwerking (definitief ontwerp, aanvraag omgevingsvergunning, technisch ontwerp en uitvoeringsgereed ontwerp) van de bouwkundige, constructieve, installatietechnische, bouwfysische zaken alsmede het advies brandveiligheid. De sporttechnische inrichting voor de nieuwbouw sporthal wordt door een externe adviseur van de gemeente Soest bepaald en aanbesteed. De directievoering en het bouwtoezicht voor het
gebouw tijdens de uitvoering worden door de gemeente Soest verzorgd. Voor het bouwproject (nieuwbouw en verbouwing) is een bouwkostenbudget van circa € 4.600.000,- exclusief BTW beschikbaar. Niet inbegrepen in dit bedrag zijn de kosten voor leges,
nutsaansluitingen, sporttechnische en losse inrichting, honoraria, onvoorzien. Na de selectie van de aannemer zal het bouwteam bestaan uit:

 • De projectleider namens de Opdrachtgever, (incidenteel) ondersteund door (externe) adviseurs en medewerkers van Soest;
 • Ontwerpteamleden zoals architect, constructeur, installatie-adviseur, bouwfysica adviseur, etc.;
 • Bouwkundig aannemer;
 • Installateur(s);
 • Diverse specifieke uitvoerende partijen (b.v. voor de sporttechnische inrichting).

Daarnaast zal vanuit het bouwteam de nodige afstemming plaats vinden met de exploitant, de verschillende gebruikers, omwonenden en stakeholders zoals de afdeling vergunning & handhaving, brandweer en keurende instanties. Voor de fasering van het werk in de realisatiefase wordt uitgegaan van het volgende:

 • Fase 1 realisatie nieuwbouw Sporthal: De bestaande accommodatie Sportboulevard De Engh moet tijdens de realisatie van deze fase in
  bedrijf blijven en goed bereikbaar zijn.
 • Fase 2 verbouwing bestaande Sportboulevard De Engh: De uitvoering hiervan dient zodanig te worden gepland dat de hinder voor de exploitatie beperkt zal zijn, waarbij zo mogelijk de nieuwe en bestaande sporthal, zwembad en horeca en aanverwante functies tijdens deze fase goed en veilig bereikbaar blijven.

De aanbesteding van het werk zal op basis van het Definitief Ontwerp plaatsvinden. Na de gunning van het werk zal het technisch/uitvoeringsgereed ontwerp (deels) in bouwteamverband plaats vinden.  De planning-doelstelling is op 1 maart 2021 te starten met de realisatiefase en de gehele accommodatie in februari 2022 in gebruik te nemen.

De aanbestedende dienst heeft gekozen voor een Europese aanbesteding met voorafgaande selectie, de zogenoemde niet-openbare procedure.
Geïnteresseerden dienen zich aan te melden als gegadigde via TenderNed. Vervolgens zal een voorselectie plaatsvinden.  Met deze voorselectie
beoogt de opdrachtgever vijf partijen te selecteren. Nadat de selectie heeft plaatsgevonden, zullen de geselecteerden worden uitgenodigd tot het doen van een inschrijving, Het doel is te komen tot een overeenkomst met één opdrachtnemer die de inschrijving met de beste prijs-kwaliteitverhouding (BPKV) doet. De datum van de opdrachtverstrekking is naar verwachting begin december 2020.

Bron: Tenderned 17 juli 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/200707

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *