Nieuwbouw drinkwaterproductiestation Beilen – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw drinkwaterproductiestation Beilen

Locatie Beilen
Foto. Waterleidingsmaatschappij Drenthe

WMD (Waterleidingmaatschappij Drenthe) Drinkwater B.V. en Vitens N.V. zijn een en gros levering (3 miljoen m3/jaar) van WMD aan Vitens
vanaf PS Beilen naar PS Terwisscha overeengekomen. De huidige zuiveringscapaciteit van PS Beilen dient noodzakelijk vergroot te worden tot de vergunningscapaciteit van 4 miljoen m3/jaar. Tevens dient verlaging van de hardheid van het water gerealiseerd te worden. Om te kunnen voorzien in de eigen behoefte, de levering aan Vitens, vanwege de wens voor zacht water en gezien de leeftijd en technische staat van het bestaande productiestation dient een nieuwe productielocatie te worden gerealiseerd als vervanging van het bestaande PS.

Het eindproduct dat het project oplevert is een nieuwbouw drinkwaterproductiestation op locatie Beilen met de navolgende functionaliteit c.q. capaciteit:

◊ voor en gros levering van WMD aan Vitens met de volgende uitgangspunten:
o hoeveelheid van minimaal 1,3 en maximaal 2 miljoen m3/jaar (tot 1 januari 2027);
o hoeveelheid van minimaal 2 en maximaal 3 miljoen m3/jaar (vanaf 1 januari 2027);
o geproduceerd drinkwater voldoet aan eisen Drinkwaterbesluit (2011), Vitens grenswaarden en (als dit te verantwoorden is) Vitens drempelwaarden;
o aanvullende eis voor maximale hardheid van 1,3 mmol/l (jaargemiddelde).
◊ voor levering aan Beilen (eigen voorzieningsgebied WMD) met de volgende uitgangspunten:
o hoeveelheid van 0,7 miljoen m3/jaar;
o geproduceerd drinkwater voldoet aan eisen Drinkwaterbesluit (2011) en WMD-beleid.
◊ mogelijk maken van doorlevering van water vanuit PS Assen aan Beilen (eigen voorzieningsgebied WMD) (1 miljoen m3/jaar)

De belangrijkste onderdelen waaruit dit productiestation is opgebouwd zijn:
nieuwe installaties in een nieuw zuiveringsgebouw waarin de volgende onderdelen worden ondergebracht:
o cascadebeluchters en voorfilters;
o torenbeluchters;
o nafilters;
o RO (Reverse Osmosis) met CIP (Cleaning in Place) installatie;
o mixers & buffers gerelateerd aan bedrijfsvoering RO en menging met nafiltraat;
o transport en distributiepompen
o chemicaliënruimte;
o spoelwaterhergebruik middels UF (Ultrafiltration);
o zandvang en slibbuffers;
o laagspanningsruimten;
o algemene ruimtes (kleine werkplaats, bedieningsruimte, werkplekken, ontvangstruimte, pantry, hal met tochtportaal, toilet- en doucheruimte heren en dames, analyseruimte).
NSA (noodstroomaggregaat) en dieselolie-opslag worden ondergebracht in aparte gebouwen;
inpassing van de twee bestaande reinwaterreservoirs in het nieuwe productiebedrijf;
◊ diverse aansluitingen:
o aansluiting van de nieuwe zuivering op het puttenveld (bestaand met uitbreiding);
o aansluiting op de bestaande toevoerleiding uit Assen;
o aansluiting op de nieuwe transportleiding Beilen-Terwisscha (aan te leggen door Vitens);
o aansluiting op bestaande leidingen naar eigen voorzieningsgebied WMD;
o aansluiting op het bestaande lokale elektriciteitsnet (verzwaring ten opzichte van bestaande aansluiting)

◊ realisatie spoelwaterlozing via nieuwe spoelwatervijvers (als back-up naast spoelwaterhergebruik);
◊ realisatie concentraatlozing op Beilerstroom;
◊ nieuwe ontsluiting via zuidelijke kant van het productiestation (toegangsweg aangesloten op◊ Mullingsweg);

Het gaat in deze aanbestedingsprocedure om drie speciale sectoropdrachten voor werken en bestaat uit de volgende percelen: – Perceel 1: Bouwkunde en civiel; – Perceel 2: Werktuigbouwkunde; – Perceel 3: Elektrotechniek en instrumentatie. Het doel van deze aanbestedingsprocedure is om per perceel met één Inschrijver een overeenkomst af te sluiten.

Bron: Tenderned 20 juli 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/200766

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *