Toeristische informatievoorziening gemeente Middelburg – Aanbestedingsnieuws

Toeristische informatievoorziening gemeente Middelburg

Foto: uitinmiddelburg.nl (bewerkt)

De aanbesteding betreft de uitvoering van toeristische Informatievoorziening. De doelstelling is om een overeenkomst aan te gaan met een professionele partij die met kennis en kunde het gevraagde, op de economisch meest voordelige wijze kan uitvoeren. Tot de opdrachtscope behoort onder meer:
• Gedurende de aangeboden openingstijden dienen te worden uitgevoerd de frontoffice (door ten minste één persoon), bemensing en coördinatie, het verstrekken van informatie en het beantwoorden van informatievragen zowel mondeling, telefonisch, als digitaal/schriftelijk. Medewerkers beheersen hiertoe ten minste de Nederlandse, Engelse, Franse en Duitse taal in woord en geschrift.
• Het toeristisch materiaal optimaal (goed zichtbaar en vindbaar) presenteren in het toeristisch informatiepunt.
• Het bevorderen van een zo compleet en voorradig mogelijk aanbod aan gepresenteerd toeristisch informatiemateriaal.
• In het toeristisch informatiepunt worden (entree)kaarten verkocht van evenementen, culturele instellingen en van toeristische attracties. Hierover mag de inschrijver met de desbetreffende instelling(en) prijsafspraken maken over een vergoeding (provisie)
Het publiceren en gepubliceerd houden van actuele, beschrijvende informatie van alle binnen de gemeente Middelburg actieve toeristische voorzieningen, aanbieders en activiteiten op www.uitinmiddelburg.nl. Doorlopende webredactie van deze website. Minimaal wekelijks up-to-date houden van de website. Inschrijver is zelf verantwoordelijk voor het verzamelen van actuele onderwerpen en het op voornoemde website doorvoeren van wijzigingen en actualisatie van het daarop weergegeven aanbod (evenementen, exposities, horeca, winkels, attracties, overnachtingsmogelijkheden, etc.).
Afvaardigen van een personeelslid op stands op toeristische beurzen. Jaarlijks gaat het om een viertal, veelal meerdaagse, beurzen in België en een drietal meerdaagse beurzen in Nederland.
• Het minimaal vier keer per jaar uitbrengen van een digitale nieuwsbrief voor bezoekers/ toeristen over evenementen, attracties, festivals, exposities en dergelijke. Hiervoor maakt de inschrijver op eigen initiatief een planning en stemt de (inhoudelijke) uitvoering vooraf met de gemeente af.
Het bedenken, samenstellen, aanbieden en boeken van (groeps)arrangementen die geheel of gedeeltelijk worden verzorgd en uitgevoerd door derde partijen en betaald door de toerist die het arrangement aankoopt. Het is de inschrijver toegestaan om met de desbetreffende derde(n) prijsafspraken te maken over een vergoeding (provisie) voor een geboekt arrangement. 

Dit is een selectie uit het PvE, de volledige informatie is daarin opgenomen.

De aanbestedende dienst is voornemens om een overeenkomst te sluiten met één contractant die kan voorzien in de eerdergenoemde behoefte van de aanbestedende dienst. De beoogde ingangsdatum van de overeenkomst is 1 maart 2021. Deze datum is een streefdatum. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van vijf jaar, waarbij de aanbestedende dienst de mogelijkheid heeft om de overeenkomst vijf maal te verlengen met een periode van één jaar. Aanbestedende dienst beslist discretionair over het inroepen van een verlenging. Aanbestedende dienst informeert opdrachtnemer uiterlijk twee maanden voor het einde van een jaar schriftelijk of verlenging al dan niet wordt ingeroepen.

Voor deze aanbesteding hanteert de aanbestedende dienst een plafondbedrag voor de totale inschrijfsom van € 420.000,- exclusief omzetbelasting voor de gehele initiële looptijd van vijf jaar. Tevens hanteert de aanbestedende dienst een plafondbedrag van € 30.000,- exclusief omzetbelasting voor dat onderdeel van de totale inschrijfsom dat bestaat uit de vergoeding voor hetgeen is geoffreerd voor ‘K4 herkenbaarheid/zichtbaarheid’.

De inschrijving die voldoet aan alle gestelde eisen en na de beoordeling de laagste vergelijkingsprijs heeft, wordt gekenmerkt als economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding en komt in aanmerking voor gunning.

Bron: Tenderned 20 november 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/212122

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *