Reconstructie openbare verlichting Oosthuizen, Edam-West en Singelwijk – Aanbestedingsnieuws

Reconstructie openbare verlichting Oosthuizen, Edam-West en Singelwijk

©Zaz 2019

In de afgelopen jaren is er veel veranderd m.b.t. de openbare verlichting in Nederland, LED-verlichting deed haar intrede. Ook binnen de gemeente Edam Volendam is een plan opgesteld om in de komende jaren de huidige verlichting te vervangen door LED verlichting. De doelstellingen die met dit plan bereikt moeten worden zijn de volgende:

  • Verminderen en voorkomen van lichthinder;
  • Verkeersveiligheid binnen de kom, met name extra aandacht voor de oversteekplaatsen (zebra’s), winkelcentra en uitgaansgebieden;
  • Bevorderen van het gevoel van sociale veiligheid bij bewoners, mede gelet bij de achterpaden;
  • Oude masten uitwisselen en armaturen vervangen voor LED;
  • Nieuwe armaturen voorzien van een OLC component
  • Terughoudend zijn met uitbreiden bestaande verlichting in buitengebieden;
  • Nieuwe verlichting toepassen o.b.v. de eisen uit de ROVL2011; 
  • Aanleggen, waar mogelijk, van eigen netten en afkoppelen van lichtmasten van de Liander combikabel; 
  • SER-energieakkoord: 20% besparing op energie in 2020 t.o.v. 1 januari 2013 (huidig door Liander geschat verbruik in 2013 was 1.133.516 kWh). 50% energiebesparing in 2030 t.o.v. 2013. 
  • Verduurzamen huidige verlichtingsinstallatie

Veel van deze doelstellingen hebben een relatie met elkaar waardoor ze elkaar kunnen versterken. Eén van de belangrijkste taken voor de komende beleidsperiode is het vervangen van verouderde lichtmasten en armaturen. De afgelopen jaren is er nauwelijks verlichting vervangen waardoor er nu veel oude masten en armaturen aanwezig zijn. Op grond van duurzaamheid, onderhoud en kosten is de keuze gemaakt om LED verlichting toe te passen bij vernieuwen van armaturen. Door deze grootschalige vervangingen verdwijnen de lampen met een hoog energieverbruik en beperkte levensduur; daarnaast wordt het huidige intensieve periodieke onderhoud sterk verminderd.

Het werk is gelegen in de gemeente Edam-Volendam zijnde in Oosthuizen, Edam-West en Singelwijk (Edam).
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Het geheel of gedeeltelijk leveren van materialen, de montage en het bedrijfsvaardig opleveren van Openbare Verlichtingsinstallaties (OVL-installaties) als gevolg van nieuwe aanleg of reconstructie van deze installaties;
b. Het verwijderen, verplaatsen, vervangen, plaatsen en demonteren van lichtmasten en armaturen;
c. Het vullen van het gemeentelijk beheerbestand MOON met alle bestaande masten en nieuw geplaatste armaturen
d. Het opstellen en aanleveren van revisietekeningen en meetrapporten;
e. Het treffen van de benodigde verkeersmaatregelen;
f. De benodigde graaf- en kabelwerkzaamheden (eigen OV-net).

De uitvoering kan voorbereid worden vanaf de definitieve gunning en dient te zijn afgerond uiterlijk 20 weken na definitieve gunning.
De werkzaamheden moeten op aaneensluitende werkdagen uitgevoerd worden. Voor oplevering dient het keuringsrapport ingeleverd te worden. Oplevering vindt plaats na afronding van de werkzaamheden en indien het keuringsrapport geaccepteerd is door de opdrachtgever.

de beoordeling van de geldige inschrijvingen vindt plaats aan de hand van het gestelde gunningcriterium ‘Laagste Prijs’. Indien inschrijvers ex aequo op de eerste plaats eindigen zal de Gemeente Edam-Volendam overgaan tot loting. De inschrijvers ontvangen een schriftelijke uitnodiging voor deze loting.

Bron: Tenderned 20 november 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/212161

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *