TNO zoekt inkoopbureau online en offline media – Aanbestedingsnieuws

TNO zoekt inkoopbureau online en offline media

Het doel van de aanbesteding is het voornemen van TNO tot het sluiten van een Raamovereenkomst met een (1)

Opdrachtnemer voor het leveren van offline- en online media inkoopdiensten. Een Raamovereenkomst die TNO-breed de behoefte kan afdekken om zowel offline- als online in te kopen.

Uit de aanbestedingsleidraad:

Het doel van de aanbesteding is het voornemen van TNO tot het sluiten van een Raamovereenkomst met een (1) Opdrachtnemer voor het leveren van offline- en online media inkoopdiensten. Een Raamovereenkomst die TNO-breed de behoefte kan afdekken om zowel offline- als online in te kopen. Deze dienstverlening dient te worden uitgevoerd conform de eisen en wensen als opgenomen in de aanbestedingsstukken.

De Raamovereenkomst media inkoopbureau wordt aangegaan voor een periode van twee (2) jaar; de verwachte ingangsdatum van de Raamovereenkomst is 1 september 2021 en eindigt, zonder dat opzegging vereist is, van rechtswege op 31 augustus 2023.

Foto: Pixabay.com

[…]

Huidige situatie
Op dit moment werkt TNO samen met een tweetal bureaus inzake de inzet van offline en online media inkoop waarbij de samenwerking wordt afgerond. Er is een duidelijke scheidingslijn met de twee bureaus op het gebied van de media inkoop inzet. Het offline media inkoopbureau verzorgd het media advies en de media inkoop. Het online bureau voert het gehele online pakket uit.
Nieuwe situatie

Visie
M&C is opzoek naar één media inkoopbureau die expertises van on- als offline media in huis heeft. Een media inkoopbureau dat een heldere visie op mediastrategie, -campagnes en -planning heeft, transparante uitgangspunten hanteert, proactief strategische inzichten c.q. verbeteringen levert en daar samen met M&C over spart. Op deze manier blijft het totaalverzicht en de kwaliteit van de media inzet gewaarborgd. Daarbij dient de dienstverlening aan te sluiten bij het door TNO opgestelde strategisch marketing beleid.

TNO verwacht van het media inkoopbureau dat deze strategisch media inkoopadvies op maat opstelt voor de verschillende doelen en kpi’s van TNO, zoals corporate doelen (overheid, B2B en B2C), unit doelen alsook als de niche (kleinere) doelgroepen; zodanig dat de betaalde media-investeringen van TNO effectief, geregisseerd, transparant en continue geoptimaliseerd zijn c.q. worden

[…]

De aard, omvang en frequentie van de uit te voeren opdrachten zijn vooraf niet vast te leggen of te voorzien. De raming van het inkoopvolume wordt gebaseerd op het inkoopvolume van 2019 en 2020 (t/m oktober van gemiddeld € 400.000,- per jaar) en bedraagt over de gehele looptijd van de Raamovereenkomst € 1.600.000,- excl. BTW.

Zie verder:

https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/223817

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *