Ingenieursdiensten voor de Prins Willem Alexandersluis bij Amsterdam – Aanbestedingsnieuws

Ingenieursdiensten voor de Prins Willem Alexandersluis bij Amsterdam

Het gaat om een Europese niet-openbare aanbesteding voor de aanbesteding van de opdracht met zaaknummer 31166981 voor het project Variantenstudie Prins Willem Alexander-sluis in Schellingwoude, bij Amsterdam.

In de Aanbestedingsleidraad staat het volgende over het doel en de scope:

Rijkswaterstaat staat de komende decennia voor een forse Vervanging- en Renovatie-opgave omdat het einde van de technische levensduur van een groot aantal bruggen, viaducten en sluizen in zicht komt. Met het landelijke Programma Vervanging en Renovatie (VenR) anticipeert Rijkswaterstaat (hierna RWS) hierop en speelt zij proactief in op deze vervangings- en renovatieopgave.
Indien regulier onderhoud niet meer volstaat, is er sprake van ‘einde technische levensduur’. Vooral de elektrotechnische en de bediening/besturingsinstallaties verkeren in een slechte staat van onderhoud.

Reserveonderdelen zijn niet meer  leverbaar en software van de besturing kan niet meer door de onderhoudsaannemer en leverancier geserviced worden. Ook worden de objecten in het algemeen intensiever en/of zwaarder belast dan waarop ze in het verleden zijn ontworpen. Tegelijkertijd moet de functie van de netwerken in stand worden gehouden, met vaak nog hogere verwachtingen qua beschikbaarheid en betrouwbaarheid dan waar oorspronkelijk op is ontworpen. Vele objecten dienen dan ook vervangen of gerenoveerd te worden. We anticiperen hierop met het Programma VenR.
De Prins Willem Alexandersluis (hierna PWA-sluis) te Schellingwoude maakt onderdeel uit van dat VenR programma. De Sluis is 25 jaar oud en RWS wil onderzoeken of er onderdelen vervangen en/of gerenoveerd moeten worden om een hoge beschikbaarheid voor de scheepvaartroute Amsterdam – Lemmer te behouden. Daarbij hoort ook de vraag of de sluis voldoende toekomstbestendig is of gemaakt moet worden voor de komende 30 jaar in relatie tot ontwikkelingen in het gebied.

De opdracht omvat een variantenstudie op basis van eerdere onderzoeken, aanvullende onderzoeken en inspecties waarin een aantal varianten worden uitgewerkt en waaruit een gedragen voorkeursvariant wordt gekozen. Dit alles om een bijdrage te leveren aan het besluitvormingsproces van beslismoment 2, het realisatiebesluit. Dit houdt in de scopebepaling met betrekking tot de
opdrachtverlening.
Voor een uitgebreide omschrijving van de opdracht wordt verwezen naar het document Bijlage A (bij de dienstverleningsovereenkomst) Vraagspecificatie Variantenstudie PWA-sluis.

Blijkens de aanbestedingsleidraad is er ook een inlichtingenbijeenkomst waarvoor men zich via TenderNed tijdig moet melden.

©ZaZ 2021

Nadere inlichtingen/verduidelijkingen worden door de aanbesteder gegeven tijdens een digitale inlichtingenbijeenkomst. Deze inlichtingenbijeenkomst vindt plaats op 6-5-2021 om 10:00 uur.
Tijdens deze bijeenkomst presenteert de aanbesteder de aard en de omvang van de opdracht en de contractdocumenten. De bijeenkomst vindt digitaal plaats via Teams.
Aanmelden is verplicht en kan door het opgeven van een e-mailadres via Tenderned
(berichtenmodule). Aanmelden kan tot uiterlijk 24-5-2021.

https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/223770;section=2

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *