Tintengroep wint welzijn westerkwartier – Aanbestedingsnieuws

Tintengroep wint welzijn westerkwartier

De colleges van de vier gemeenten in het Westerkwartier,  Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn, hebben de opdracht voor het uitvoeren van de basisondersteuning van welzijnswerk vanaf 1 januari 2019 definitief gegund aan de Tintengroep. Het gaat om maatschappelijk werk, ondersteuning van de mantelzorg, buurtwerk en coördinatie van het vrijwilligerswerk. De Tintengroep zal voor de uitvoering een lokale stichting oprichten.

Op 5 september jl. vond al een voorlopige gunning plaats. Aanbieder Vlechter, had een kort geding aangespannen. Op 18 september heeft de voorzieningenrechter een uitspraak gedaan [red AN, nog niet gepubliceerd] in het kort geding met Vlechter. De rechter heeft de vorderingen van Vlechter afgewezen en de Westerkwartiergemeenten in het gelijk gesteld. Inmiddels is ook duidelijk dat geen van de afgevallen partijen in de inschrijvingsfase, binnen de 20 kalenderdagen na voorlopige gunning, bezwaar maakt. Hiermee is de definitieve gunning aan de Tintengroep een feit.

©Tinten Groep 2018

Hoewel Tinten de opdracht heeft gekregen om de aanwezige kennis en ervaring van de huidige welzijnsorganisaties zoveel mogelijk over te nemen, zijn zij als werkgever en als aanbieder nieuw in het Westerkwartier. Samen met de gemeenten zal een zorgvuldig implementatietraject worden doorlopen. Onderdeel hiervan is een openbare introductiebijeenkomst in oktober. Tijdens deze bijeenkomst, waarin de Tintengroep wordt geïntroduceerd, vindt ook de officiële ondertekening van het contract plaats.

De reden de basisondersteuning anders te willen organiseren, ligt in de decentralisaties. In 2015 hebben de gemeenten nieuwe taken gekregen op het gebied van de Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Participatiewet. Met deze nieuwe taken kregen de gemeenten ook de opdracht de ondersteuning aan inwoners dichterbij en meer in samenhang met elkaar te organiseren.

Al voor de decentralisaties hebben de vier gemeenten de huidige welzijnspartijen gevraagd één opdracht voor het welzijnswerk te formuleren en de ondersteuning meer in samenhang met elkaar uit te voeren. Dit heeft voor de betrokken gemeenten niet tot het gewenste resultaat geleid. Daarom is besloten de basisondersteuning anders te organiseren.

De vier colleges en betrokken medewerkers realiseren zich dat bovenstaande uitkomst grote gevolgen heeft voor de huidige welzijnsorganisaties, hun medewerkers en betrokken vrijwilligers(netwerken). De lokale stichting van de Tintengroep zal dan ook snel verbinding  met hen zoeken om de continuïteit zoveel mogelijk te waarborgen.

Henk Kosmeijer, burgemeester van Marum, namens de vier colleges:

”De impact is groot en daarom zien wij er de komende maanden ook op toe dat de overgang van de basisondersteuning in het Westerkwartier soepel en op een zorgvuldige wijze verloopt.”

Tinten zag in de opgave van Westerkwartier kansen om haar kennis en ervaring in te zetten in dit nieuwe gebied. Johan Brongers, bestuurder van de Tintengroep:

“We zijn dankbaar voor het vertrouwen in ons kunnen, dat de vertegenwoordigers van de toekomstige gemeente met deze gunning uitspreken.”

Bron: Herindeling Westerkwartier / Tinten Groep, 2 oktober 2018

Definitieve gunning basisondersteuning Westerkwartier

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *