Terugmeld-pagers / 2-weg pagers Veiligheidsregio Twente – Aanbestedingsnieuws

Terugmeld-pagers / 2-weg pagers Veiligheidsregio Twente

©Brandweer 2020

Brandweer Twente als integraal onderdeel van de Aanbestedende dienst Veiligheidsregio Twente, werkt al geruime tijd
met alarmontvangers / conventionele pagers voor het alarmeren van haar functionarissen. De huidige alarmontvangers
zijn economisch reeds afgeschreven. Technisch is het merendeel van de huidige alarmontvangers kwalitatief nog goed
bruikbaar. Om echter de hoge mate van gevraagde betrouwbaarheid te kunnen blijven garanderen moeten deze op korte
termijn worden vervangen.
Inmiddels zijn er pagers op de markt die naast het ontvangen van een alarmering ook zelf terug kunnen zenden (de
zogenaamde ‘slimme pager’). Voordeel van dergelijke pagers is dat de ‘paraatheid’ aan de voorkant eenvoudiger gemonitord kan worden. Er is direct inzichtelijk of er voldoende personeel beschikbaar is en in hoeverre er bij een daadwerkelijke alarmering voldoende personeel gaat opkomen.

Deze functionaliteit wordt deels ook geboden door het onlangs aangeschafte rooster- en planningsprogramma ‘FSR’ ‘Fire Service Rota). Binnen Brandweer Twente is voor een periode van één jaar ervaring opgedaan met een slimme pager. De ervaringen zijn zeer positief en daarom worden voor alle functionarissen met een ‘vrije opkomst’ nieuwe ‘slimme-pagers’ of ook wel twee-weg-pagers aangeschaft. Met slimme pagers worden programmeerbare alarmontvangers bedoeld die de mogelijkheid hebben om een nader bericht te verzenden aan een applicatie waarmee de paraatheid is te bewaken; dergelijke alarmontvangers zijn ook bekend onder de termen ‘twee-weg-pagers’ en ‘terugmeld-pagers’.

Deze opdracht betreft de procedure weer voor een openbare Nationale aanbesteding. Inschrijvers dienen zich een beeld te vormen van hetgeen van hen wordt gevraagd om een concrete aanbieding (inschrijving) aan de aanbestedende dienst te kunnen doen. Vragen, onduidelijkheden, tegenstrijdigheden, enzovoorts dienen in een zo vroeg mogelijk stadium bij de aanbestedende dienst te worden gemeld.

De posten waar het personeel al aanwezig is (voornamelijk ‘beroepsposten’ / gekazerneerde posten) blijven gealarmeerd worden middels een kazerne-omroepinstallatie in combinatie met eveneens op termijn nieuw aan te schaffen ‘één-weg-pagers’. De eventuele aanschaf van deze conventionele pagers valt buiten de scope van deze opdracht.
De aanschaf van eventuele benodigde SIM-kaarten vallen eveneens buiten de scope van de onderhavige opdracht. De
aanbestedende dienst zal de aan te schaffen pagers zelf voorzien van de benodigde SIM-kaarten. De opdracht zal worden verstrekt aan de aanbieder die de offerte met de “beste prijs-kwaliteitsverhouding” heeft ingediend.

Het doel van deze offerteprocedure is om één raamovereenkomst te sluiten met één aanbieder. In het eerste jaar van de
overeenkomst worden de meeste conventionele pagers vervangen door de aan te bieden ‘slimme-pagers’. Voor de jaren
erna wordt voor incidentele leveringen en vervangingen een raamcontract aangegaan. De contractduur van de
raamovereenkomst bedraagt twee jaar. Deze raamovereenkomst kan door de VRT twee maal één jaar worden verlengd.

Bron: Tenderned 18 januari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/217079

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *