Tijdelijke onderwijshuisvesting Markland College Halderberge – Aanbestedingsnieuws

Tijdelijke onderwijshuisvesting Markland College Halderberge

Bij het Markland College zal gedurende de termijn van twintig maanden, ingaande vanaf 1 september 2022 een noodschool geplaatst dienen te worden tot april 2024. De te leveren tijdelijke noodschool dient uiterlijk 1 september 2022 gebruiksklaar te worden opgeleverd. De opdracht omvat de levering van een noodschool met acht lokalen met de noodzakelijke
toiletgroepen. De plaats waar de school is gelokaliseerd en de noodschool moet worden afgeleverd is aangegeven de  ‘Situatieschets tijdelijke onderwijshuisvesting Markland College’. Deze locatie is bereikbaar vanaf de openbare weg. De opdrachtgever verzorgt zelf de aanvraag voor de omgevingsvergunning inclusief bijbehorende tekeningen en berekeningen. De gemeente Halderberge draagt zorg voor het bouwrijp maken van het gebied waar de onderwijsunits moeten komen. De opdrachtnemer draagt zorg voor de aansluiting van de noodschool op water, elektra en riolering.

Het uitgangspunt van de gemeente Halderberge is om de noodschool, bestaande uit acht units aan te kopen. Graag ziet de gemeente Halderberge ook de optie voor het eerst huren van de tijdelijke onderwijsvoorziening voor één jaar en het daarna aankopen ervan afgeprijsd worden.

Er wordt tijdens de aanbestedingsprocedure een schouw georganiseerd. De schouw staat gepland op dinsdag 28 juni 2022 om 09:30 uur. Het doel van de schouw is de potentiële inschrijvers in de gelegenheid te stellen zich een goed beeld te vormen van de opdracht en de locatie waar de tijdelijke onderwijshuisvesting moet komen te staan. De schouw zal plaatsvinden op de volgende locatie:
Pagnevaartweg 5, 4731 AA Oudenbosch
Potentiële inschrijvers kunnen zich aanmelden voor de schouw via de berichtenbox van Tenderned tot uiterlijk maandag 27 juni 2022. Er mogen maximaal twee personen van de potentiële inschrijver aanwezig zijn bij de schouw. Op vragen zal tijdens de schouw niet worden ingegaan. Voor het stellen van vragen naar aanleiding van de schouw wordt verwezen naar de  “Nota van Inlichtingen”.

Gunning vindt plaats onder voorbehoud van een akkoord van het College van B&W en/of de Raad van de gemeente Halderberge. Aanbesteder volgt bij deze aanbesteding de openbare procedure. De Economisch Meest Voordelige Inschrijving wordt voor deze opdracht vastgesteld op basis van het gunningscriterium laagste prijs. Opdrachtgever heeft alle kwalitatieve aspecten die zij van belang acht als eis in de eisen verwerkt.

Bron: Tenderned vrijdag 17 juni 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/264519

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *