Bouwrijp maken Oostindie Zuid Leek – Aanbestedingsnieuws

Bouwrijp maken Oostindie Zuid Leek

Impressie: © https://www.leek-oostindie.nl/

De gemeente Westerkwartier  heeft het voornemen om opdracht te verstrekken voor het ”Bouwrijp maken Oostindie Zuid” te Leek volgens planning en conform het door de gemeente opgestelde bestek. De omvang van het te ontwikkelen gebied Oostindie Zuid is circa 25 ha. In Oostindie Zuid komen circa 148 woningen. Naast particuliere bouwkavels is er ruimte voor sociale huurwoningen en koopwoningen in diverse prijsklassen. De bestaande buurten Het Buiten en De Slagen worden verlengd, net als het park Swaalfkesveld. Het park mondt uit in een gebied waar plek is voor landschappelijk wonen in combinatie met zorg voor elkaar. Verder kan men straks wonen langs een ecologische plas-draszone of in een “groene kamer” omsloten door bosplantsoen.

Op de aanbesteding is van toepassing het Aanbestedingsreglement werken 2016 hoofdstuk 2 Nationaal Openbare procedure. De inschrijvers dienen voor de opdracht een vaste (totaal)prijs (inschrijfbiljet incl. inschrijfstaat) af te geven bij hun inschrijving. De opdracht “Bouwrijp maken Oostindie Zuid” te Leek bestaat in hoofdzaak uit de volgende werkzaamheden:
verwijderen van groenvoorzieningen;
a) opschonen en uitkassen bestaande watergangen
b) ontgraven watergangen
c) ontgraven cunet;
d) aanvullen cunet;
e) aanvullen bermen;
f) leveren en aanbrengen duikers
g) leveren en aanbrengen riolering
h) leveren en aanbrengen kolken en kolkaansluitingen;
i) leveren en aanbrengen putten en putafdekkingen;
j) leveren en aanbrengen fundering van menggranulaat;
k) leveren en aanbrengen van asfaltverhardingen met kantopsluiting;
l) uitvoeren van diverse bijkomende werkzaamheden;

Na opening van de inschrijvingen maar voorafgaand aan de inhoudelijke beoordeling van de inschrijvingen zal de gemeente toetsen of de inschrijving is ingediend conform de eisen. Niet voldoen aan de eis(en) kan leiden tot terzijde leggen van de inschrijving die daarbij niet verder wordt beoordeeld. Indien de inschrijving is ingediend conform de eisen wordt deze inhoudelijk beoordeeld door de beoordelingscommissie op het gunningscriterium “Social Return”, “Planning”, “Transport en
omgevingsmanagement”, “Grondstromen” en Gunningscriterium ‘Inschrijfprijs”.

Bron: Tenderned vrijdag 18 juni 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/264647

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *