Financieel systeem Molenlanden – Aanbestedingsnieuws

Financieel systeem Molenlanden

Molenlanden is een gemeente in de Nederlandse provincie Zuid-Holland, die op 1 januari 2019 is ontstaan uit een fusie van de gemeenten Molenwaard en Giessenlanden. De gemeente Molenlanden is de eerste gemeente zonder gemeentehuis. Inwoners dienen online of telefonisch afspraken te maken voor burgerzaken in lokale ruimtes die men huurt zoals twee balies van de Rabobank in Nieuw-Lekkerland. De gemeente Molenlanden maakt momenteel voor haar financiële processen gebruik van het pakket Decade. Dit pakket is in 2005 aangeschaft. Decade wordt al een aantal jaar niet meer onderhouden (end of use), waarbij vanaf 2024 definitief geen gebruik meer gemaakt gaat worden van Decade. Het streven is om al zo spoedig mogelijk een nieuwe overeenkomst aan te gaan. Zo kan er tijdig gestart worden met een implementatie en migratie van het systeem, waardoor er voldoende tijd is om langere tijd schaduw te draaien. De insteek is om uiterlijk per 1 september 2023 het pakket te hebben draaien zodat in de periode 1 september 2023 tot 31 december 2023 de twee pakketten naast elkaar fungeren. Per 1 januari 2024 zal het nieuwe pakket volledig in gebruik zijn en start ook de duur van de looptijd van de overeenkomst.
De insteek is om met het nieuwe pakket over te gaan ‘as is’, met een aantal extra modules die aansluiten op de doorontwikkeling van business control, project control en rapportagemogelijkheden. Hiervoor is een Programma van Eisen opgesteld waarin de benodigde eisen geformuleerd staan. De opdrachtgever wenst voor de duur van tenminste drie jaar een overeenkomst af te sluiten met één professionele en betrouwbare ondernemer ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.
Optioneel kan deze vaste periode nog drie maal worden verlengd door middel van een eenzijdige verleningsoptie van één  jaar. . De looptijd start op 1 januari 2024.
De gemeente Molenlanden volgt in deze aanbesteding de openbare procedure. De openbare procedure bestaat uit één fase. Ondernemers worden derhalve uitgenodigd om in te schrijven op basis van onderhavig aanbestedingsdocument inclusief bijlagen. Gunning door de aanbestedende dienst geschiedt op basis van het gunningscriterium  ‘economisch meest voordelige inschrijving vastgesteld op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV)’.

Bron: Tenderned vrijdag 17 juni 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/264705

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *