Tijdelijke huisvesting schoolgebouwen Krimpen aan den IJssel – Aanbestedingsnieuws

Tijdelijke huisvesting schoolgebouwen Krimpen aan den IJssel

De gemeente Krimpen aan den IJssel heeft besloten tot de realisatie van nieuwbouw voor de basisscholen Octaaf en Mozaïek. De oude scholen zullen worden gesloopt en er zullen nieuwe schoolgebouwen worden gerealiseerd. De gemeente, in samenwerking met de schoolbesturen, wensen ten tijde van de voorbereiding en bouw van de nieuwe schoolgebouwen voorzieningen treffen op de huidige locatie. Daarnaast voorziet de overeenkomst in eventuele (toekomstige) behoeften in relatie tot tijdelijke huisvesting. De te realiseren voorziening van de tijdelijke huisvesting Octaaf/ Mozaiek dient over de volgende ruimtes te beschikken:

– 8 lokalen, waarvan 2 met keukenblok(je)  Afmetingen passend bij de functie
– 5 Spreekkamers  Afmetingen passend bij de functie

Het tijdelijke schoolgebouw dient te worden gerealiseerd op de (huidige) locatie van Basischolen Octaaf/mozaiek, Da Capo 4, 2925BH te Krimpen aan den IJssel. De gemeente geeft een functionele omschrijving van het gewenste gebouw en daagt alle inschrijvers uit een passende oplossing aan te bieden met naleving van alle wettelijke normen. In de basis is het te realiseren gebouw een plaats waar leerlingen en medewerkers gedurende een groot deel van de dag een aaneengesloten periode zijn. De leerlingen moeten in staat zijn om van goed onderwijs te genieten en de omgeving mag daar in geen geval een negatieve invloed op hebben. Van iedere inschrijver wordt verlangd een beschrijving te maken van het gebouw dat wordt aangeboden.

De opdrachtnemer draagt zorg voor al het noodzakelijke grondwerk voor het plaatsen van het tijdelijke schoolgebouw. Alle middelen en materialen die nodig zijn voor de plaatsing van het schoolgebouw moeten door opdrachtnemer worden aangeleverd. Voorafgaand aan de feitelijke werkzaamheden zal een schouw plaatvinden in bijzijn van opdrachtgever, betreffende eigenaar van het perceel en de opdrachtnemer. Deze schouw zal schriftelijk worden vastgelegd. Het grondwerk bestaat eveneens uit het aansluiten van nutsvoorzieningen. Ten minste wordt verwacht dat nutsaansluitingen als riolering, water, elektriciteit, gas en telefoon op een door de gemeente vrij te kiezen punt in een meter buiten de gevel van het gebouw beschikbaar worden gesteld. Dit dient gespecificeerd te worden in de prijs.

Na beëindiging van de huur, dient de opdrachtnemer binnen vier weken het tijdelijk schoolgebouw en alle toegevoegde delen te hebben gedemonteerd en afgevoerd van het terrein. Het terrein dient na demontage van alle toegevoegde delen, zowel op als in het terrein, in zijn oorspronkelijke staat te worden hersteld. Het terrein zal middels een schouw en een proces verbaal van oplevering worden opgeleverd waarbij opdrachtgever, eigenaar en opdrachtnemer aanwezig dienen te zijn.

Er zal een overeenkomst worden afgesloten voor een periode van twee jaar met een optie om nog eens tweemaal één jaar te verlengen. De aanbesteder volgt met deze aanbesteding de Europese openbare procedure. Als gunningscriterium wordt “Economisch Meest Voordelige Inschrijving” (EMVI) op basis van “de beste prijs-kwaliteitsverhouding” (BPKV) gehanteerd.

Bron: Tenderned donderdag 6 juli 2023

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 7 juli 2023

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *