Tijdelijke huisvesting Papendorp (Internationale School Utrecht) – Aanbestedingsnieuws

Tijdelijke huisvesting Papendorp (Internationale School Utrecht)

De gemeente Utrecht (hierna: de gemeente) wil één overeenkomst afsluiten met betrekking tot de tijdelijke huisvesting (THV) Papendorp (voor de International School Utrecht (ISU)). De opdracht betreft het ontwerpen, uitwerken en bouwen van een THV voor de ISU.  De inschrijver wordt gevraagd om twee prijzen aan te bieden:
1) Prijs waarbij de opdrachtnemer het gebouw verhuurt aan de gemeente;
2) Prijs waarbij de gemeente eigenaar wordt van het pand met de verplichte optie tot terugkoop wanneer het pand niet meer nodig is.
Huur heeft in principe de voorkeur boven koop. Mocht de prijs voor huur niet financieel rendabel zijn voor dit project dan wordt gekeken of de koop met de verplichte optie tot terugkoop wel financieel rendabel is. Na afloop van de geraamde huurperiode of na terugkoop dient het gebouw door de opdrachtnemer weer te worden verwijderd en het terrein weer in oorspronkelijke staat te worden overgedragen aan de gemeente.

De tijdelijke huisvesting wordt gebouwd op kavel N25 of N28 in Papendorp en heeft een omvang van circa 28.600 m2 (N25) of circa 26.500 m2 (N28). Bij aanvang van de inschrijffase zal bekend zijn welk kavel gekozen is. Het aanleggen van de omliggende terreininrichting op de kavel behoort ook tot de opdracht en zal bestaan uit de inrichting van schoolpleinen (circa 2750m2)
en een voorziening voor fietsparkeren en autoparkeren. Sonderingen van de kavel zullen in de inschrijffase worden gedeeld.

Het op te richten gebouw heeft een grootte van ca 5650 m2 NVO en is geschikt voor 1216 leerlingen. Het gaat om circa 616 leerlingen in de leeftijd van PO en circa 600 leerlingen in de leeftijd VO. De exacte invulling van het gebouw zal in de inschrijffase worden gedeeld middels een relatieschema en een programma van eisen (hierna: PvE).
Opdrachtnemer wordt gevraagd om binnen het eigen bouwsysteem zo functioneel en efficiënt mogelijk te ontwerpen. Opdrachtgever wil een sober, doelmatig en gestandaardiseerd gebouw om een betaalbare huisvesting mogelijk te maken. In het PvE worden bandbreedtes met minima en maxima aangegeven om de inschrijver vrijheid te geven om zijn eigen systeem optimaal te benutten. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de vergunningsaanvraag voor de omgevingsvergunning en de
vergunning brandveilig gebruik. Daarnaast is de opdrachtnemer ook verantwoordelijk voor de aanvraag van de NUTS voorzieningen en de melding brandveilig gebruik.

De huurperiode zal circa 28 maanden beslaan, ingaand vanaf 1 mei 2023 tot en met 31 augustus 2025, optioneel zal een velenging van de huur worden gevraagd voor een periode van twee keer zes maanden.

Utrecht volgt in deze aanbesteding de niet-openbare procedure. De gemeente wil aan één inschrijver de opdracht te gunnen. De gemeente is van plan de opdracht te gunnen aan de inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned woensdag 16 februari 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/252396

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *